Beoefenaars van vrije beroepen, zoals artsen, dienen allemaal een beroepseigen deontologie en plichtenleer te respecteren. Het niet respecteren van deontologische plichten leidt soms tot tuchtprocedures. En hoewel straffen niet het primaire doel is van het tuchtrecht, overheerst voor betrokken hulpverleners wel het gevoel van straf aldus Nivel-onderzoeker Roland Friele: "Het woord 'tucht', uit het begrip tuchtrecht, roept associaties op met het begrip straffen. Zorgverleners geven aan dat ze zich 'aangevallen', 'machteloos', 'boos' en 'gecriminaliseerd' voelen."

Uit de studie blijkt dat ruim de helft van de zorgverleners met een berisping of geldboete overwoog te stoppen met werken, tegen ruim een derde van de zorgverleners met een waarschuwing. Uiteindelijk geeft 12% van de zorgverleners met een berisping of geldboete aan gestopt te zijn met werken, als gevolg van de tuchtrechtprocedure inclusief openbaarmaking. Dit zijn vooral zorgverleners ouder dan 60 jaar. Van de zorgverleners onder de 60 jaar met een berisping of geldboete zegt 4% gestopt te zijn met werken als gevolg van de tuchtrechtprocedure.

In België heeft de Provinciale Raad van de Orde der Artsen - naast een adviserende en normerende - de tuchtrechtelijke bevoegdheid.

Beoefenaars van vrije beroepen, zoals artsen, dienen allemaal een beroepseigen deontologie en plichtenleer te respecteren. Het niet respecteren van deontologische plichten leidt soms tot tuchtprocedures. En hoewel straffen niet het primaire doel is van het tuchtrecht, overheerst voor betrokken hulpverleners wel het gevoel van straf aldus Nivel-onderzoeker Roland Friele: "Het woord 'tucht', uit het begrip tuchtrecht, roept associaties op met het begrip straffen. Zorgverleners geven aan dat ze zich 'aangevallen', 'machteloos', 'boos' en 'gecriminaliseerd' voelen."Uit de studie blijkt dat ruim de helft van de zorgverleners met een berisping of geldboete overwoog te stoppen met werken, tegen ruim een derde van de zorgverleners met een waarschuwing. Uiteindelijk geeft 12% van de zorgverleners met een berisping of geldboete aan gestopt te zijn met werken, als gevolg van de tuchtrechtprocedure inclusief openbaarmaking. Dit zijn vooral zorgverleners ouder dan 60 jaar. Van de zorgverleners onder de 60 jaar met een berisping of geldboete zegt 4% gestopt te zijn met werken als gevolg van de tuchtrechtprocedure.In België heeft de Provinciale Raad van de Orde der Artsen - naast een adviserende en normerende - de tuchtrechtelijke bevoegdheid.