De opgave is om de epidemie onder controle te houden én om uit de lockdown te komen. Andere landen hebben de verspreiding van het virus onder controle kunnen houden door een combinatie van social distancing, persoonlijke hygiëne, het gebruik van mondmaskers en doelgerichte screening van de bevolking.

Daarbij is het gebruik van tests een belangrijk hulpmiddel geweest.

Zolang er geen afdoende geneesmiddelen zijn tegen covid-19 en er geen vaccin tegen Sars-CoV-2 beschikbaar is, is het bij de geleidelijke opheffing van de lockdown er belangrijk om de verspreiding van het virus in kaart te brengen, samen met de mate waarin er al immuniteit in de bevolking aanwezig is. Dat houdt het brede gebruik van tests in.

De KAGB en de ARMB bevelen aan om:

  • kwetsbare personen en groepen, of personen en groepen die een risico lopen van besmetting door contact met geïnfecteerde personen, systematisch te screenen;
  • personen die positief reageren op de test automatisch 14 in quarantaine te zetten, ongeacht of ze veel, weinig of geen symptomen hebben;
  • andere personen die met een besmet persoon in contact zijn geweest ('track and trace') ook tetesten en, bij een positieve uitslag, onder monitoring en isolatie te plaatsen;
  • longitudinale studies uit te voeren met de serologische test om de immuniteit in de bevolking te traceren.

Bij de auteurs van de aanbeveling vinden we onder meer de professoren Herman Goossens en Pierre Van Damme terug.

De opgave is om de epidemie onder controle te houden én om uit de lockdown te komen. Andere landen hebben de verspreiding van het virus onder controle kunnen houden door een combinatie van social distancing, persoonlijke hygiëne, het gebruik van mondmaskers en doelgerichte screening van de bevolking.Daarbij is het gebruik van tests een belangrijk hulpmiddel geweest. Zolang er geen afdoende geneesmiddelen zijn tegen covid-19 en er geen vaccin tegen Sars-CoV-2 beschikbaar is, is het bij de geleidelijke opheffing van de lockdown er belangrijk om de verspreiding van het virus in kaart te brengen, samen met de mate waarin er al immuniteit in de bevolking aanwezig is. Dat houdt het brede gebruik van tests in.De KAGB en de ARMB bevelen aan om: Bij de auteurs van de aanbeveling vinden we onder meer de professoren Herman Goossens en Pierre Van Damme terug.