Aan het woord is Karine Moykens, secretaris-generaal van het Vlaamse departement Zorg in het recentste nummer van Zorgwijzer, het magazine van Zorgnet-Icuro.

Transparantie

Daarin doet ze het inspectie- en handhavingsbeleid van de Vlaamse overheid uit de doeken. Dat bestaat uit drie luiken: implementatie van het nieuwe kwaliteitsdecreet, bouwen aan een Zorginspectie 3.0 en het aspect 'handhaving'.

In het bestek van dit artikel zoomen we in op de Zorginspectie 3.0. "De expliciete kerntaak controle," zegt Moykens, vergt risico-analyses per sector." Welke voorzieningen hebben een hoger risicopotentieel en moeten dus vaker of met een andere methodiek geïnspecteerd worden?" Transparantie is daarbij belangrijk, vindt ze. "Hoe vertalen we regelgeving in de inspectie-instrumenten?"

Extern toezicht

Daarnaast heeft de Zorginspectie een regisserende rol in het toezichtslandschap. "Ook extern toezicht door derden kan nog geoptimaliseerd worden," aldus Moykens in Zorgwijzer.

"Daarbij moet de administratie extra aandacht besteden aan de samenwerking met de parketten. We merken dat steeds meer cases rond gebrekkige zorg deel uitmaken van strafrechtelijke dossiers."

Schakel

Verder is de Zorginspectie een schakel in de handhavingsketen, aldus Moykens. "Het gaat dan vooral over een transparant, realistisch en consequent handhavingsbeleid. Er moeten meer instrumenten komen. Diversifiëring is cruciaal. Kinderopvang kun je niet vergelijken met ziekenhuizen. Wel zijn er gemeenschappelijke afspraken mogelijk."

Dat laatste maakt meer stroomlijning aangewezen, de regels voor verhoogd toezicht in een wzc zijn anders dan in een PVT. "Telkens gaat het wel om residentiële voorzieningen voor kwetsbare mensen. Verder heb je nog residentiële voorzieningen bij personen met een handicap en jeugdhulp. Die vier sectoren sluiten nauw bij elkaar aan. Dus is stroomlijnen logisch", dixit Moykens.

Medicatieproces

Verder heeft de Zorginspectie 3.0 volgens Moykens een beleidsondersteunende opdracht. Inspecties leveren immers heel wat waardevolle informatie op.

"Op basis van de vaststellingen maken we nu al beleidsrapporten. Daarop moet de administratie meer inzetten. Ook thematisch, zoals het recente rapport over het medicatieproces in de wzc's."

Rolverwarring

Tot slot verwijst ze naar de informerende opdracht. "Onze rol is ook informeren, motiveren en stimuleren om bij te dragen tot een betere zorgkwaliteit. Coachen zal de Zorginspectie echter nooit doen. We nemen de voorzieningen niet bij de hand want dan bestaat de kans op rolverwarring en foute verwachtingen," aldus nog Karine Moykens in Zorgnet.

Aan het woord is Karine Moykens, secretaris-generaal van het Vlaamse departement Zorg in het recentste nummer van Zorgwijzer, het magazine van Zorgnet-Icuro. TransparantieDaarin doet ze het inspectie- en handhavingsbeleid van de Vlaamse overheid uit de doeken. Dat bestaat uit drie luiken: implementatie van het nieuwe kwaliteitsdecreet, bouwen aan een Zorginspectie 3.0 en het aspect 'handhaving'. In het bestek van dit artikel zoomen we in op de Zorginspectie 3.0. "De expliciete kerntaak controle," zegt Moykens, vergt risico-analyses per sector." Welke voorzieningen hebben een hoger risicopotentieel en moeten dus vaker of met een andere methodiek geïnspecteerd worden?" Transparantie is daarbij belangrijk, vindt ze. "Hoe vertalen we regelgeving in de inspectie-instrumenten?"Extern toezichtDaarnaast heeft de Zorginspectie een regisserende rol in het toezichtslandschap. "Ook extern toezicht door derden kan nog geoptimaliseerd worden," aldus Moykens in Zorgwijzer. "Daarbij moet de administratie extra aandacht besteden aan de samenwerking met de parketten. We merken dat steeds meer cases rond gebrekkige zorg deel uitmaken van strafrechtelijke dossiers."SchakelVerder is de Zorginspectie een schakel in de handhavingsketen, aldus Moykens. "Het gaat dan vooral over een transparant, realistisch en consequent handhavingsbeleid. Er moeten meer instrumenten komen. Diversifiëring is cruciaal. Kinderopvang kun je niet vergelijken met ziekenhuizen. Wel zijn er gemeenschappelijke afspraken mogelijk."Dat laatste maakt meer stroomlijning aangewezen, de regels voor verhoogd toezicht in een wzc zijn anders dan in een PVT. "Telkens gaat het wel om residentiële voorzieningen voor kwetsbare mensen. Verder heb je nog residentiële voorzieningen bij personen met een handicap en jeugdhulp. Die vier sectoren sluiten nauw bij elkaar aan. Dus is stroomlijnen logisch", dixit Moykens.MedicatieprocesVerder heeft de Zorginspectie 3.0 volgens Moykens een beleidsondersteunende opdracht. Inspecties leveren immers heel wat waardevolle informatie op. "Op basis van de vaststellingen maken we nu al beleidsrapporten. Daarop moet de administratie meer inzetten. Ook thematisch, zoals het recente rapport over het medicatieproces in de wzc's."RolverwarringTot slot verwijst ze naar de informerende opdracht. "Onze rol is ook informeren, motiveren en stimuleren om bij te dragen tot een betere zorgkwaliteit. Coachen zal de Zorginspectie echter nooit doen. We nemen de voorzieningen niet bij de hand want dan bestaat de kans op rolverwarring en foute verwachtingen," aldus nog Karine Moykens in Zorgnet.