Vorige vrijdag, op internationale vrouwendag, pakte Artsenkrant uit met een dossier over het aantal mannen en vrouwen in verantwoordelijke functies in ziekenhuizen. Daaruit bleek onder andere dat van de 53 Vlaamse algemene en universitaire ziekenhuizen, slechts 8 (15%) een vrouwelijke hoofdarts hadden. Minder dan een op vijf, dus.

Met de aanstelling van dr. Katelijne Valgaeren zijn er nu negen vrouwelijke hoofdartsen aan de slag in de Vlaamse AZ's en UZ's. "Ik ben arts geworden omwille van de combinatie wetenschap en sociaal engagement. Sinds 2000 werk ik in het ziekenhuis van Geel als internist Gastro-enteroloog en diensthoofd inwendige ziekten. Samen voor patiënten zorgen, werken in teamverband, mensen motiveren, naar hen luisteren en waar nodig bij sturen en problemen oplossen is wat ik graag doe", verklaart dr. Valgaeren haar engagement in een persbericht.

Een van haar ambities in de rol van hoofdarts is naar eigen zeggen de samenwerking met de huisartsen in de regio verder te versterken en bij te dragen tot de "goede werking" van het ZiekenhuisNetwerk Kempen.

Haar klinische activiteit bouwt ze af, maar toch wil dokter Valgaeren het contact met de werkvloer en de eerstelijnsactoren niet helemaal verliezen. "Niet enkel de zorg voor de patiënt moet centraal staan maar ook de zorg voor de verzorgenden. Aandacht voor de work life-balance is een cruciaal element. Dat wil ik dagelijks blijven 'aanvoelen' in de praktijk."

Katelijne Valgaeren behaalde in 1992 haar diploma in de genees-, heel en verloskunde aan KU Leuven. Voor een goede transitie zal de vorige hoofdarts, dr. Leenders, haar in de eerste maanden bijstaan.

Vorige vrijdag, op internationale vrouwendag, pakte Artsenkrant uit met een dossier over het aantal mannen en vrouwen in verantwoordelijke functies in ziekenhuizen. Daaruit bleek onder andere dat van de 53 Vlaamse algemene en universitaire ziekenhuizen, slechts 8 (15%) een vrouwelijke hoofdarts hadden. Minder dan een op vijf, dus.Met de aanstelling van dr. Katelijne Valgaeren zijn er nu negen vrouwelijke hoofdartsen aan de slag in de Vlaamse AZ's en UZ's. "Ik ben arts geworden omwille van de combinatie wetenschap en sociaal engagement. Sinds 2000 werk ik in het ziekenhuis van Geel als internist Gastro-enteroloog en diensthoofd inwendige ziekten. Samen voor patiënten zorgen, werken in teamverband, mensen motiveren, naar hen luisteren en waar nodig bij sturen en problemen oplossen is wat ik graag doe", verklaart dr. Valgaeren haar engagement in een persbericht.Een van haar ambities in de rol van hoofdarts is naar eigen zeggen de samenwerking met de huisartsen in de regio verder te versterken en bij te dragen tot de "goede werking" van het ZiekenhuisNetwerk Kempen.Haar klinische activiteit bouwt ze af, maar toch wil dokter Valgaeren het contact met de werkvloer en de eerstelijnsactoren niet helemaal verliezen. "Niet enkel de zorg voor de patiënt moet centraal staan maar ook de zorg voor de verzorgenden. Aandacht voor de work life-balance is een cruciaal element. Dat wil ik dagelijks blijven 'aanvoelen' in de praktijk."Katelijne Valgaeren behaalde in 1992 haar diploma in de genees-, heel en verloskunde aan KU Leuven. Voor een goede transitie zal de vorige hoofdarts, dr. Leenders, haar in de eerste maanden bijstaan.