Het Federaal Kenniscentrum van de Gezondheidszorg publiceerde onlangs een rapport over de proefprojecten met telemonitoring. Die liepen tot eind juni 2022.

Het is nu wachten op een doorstart, rekening houdende met de aanbevelingen van het KCE.

Het Riziv maakte, in afwachting daarvan, het mogelijk om patiënten die gemonitord worden, nog te blijven opvolgen tot eind augustus.

De nomenclatuurcode voor het administratief opstarten van een nieuw telemonitoringtraject is niet meer geldig. Maar de codes voor het wekelijks blijven opvolgen van covidpatiënten thuis - na ontslag uit het ziekenhuis, of om een eventuele ziekenhuisopname te kunnen uitstellen, met of zonder gebruik van telemetrie - blijven nog geldig tot 31 augustus.

Het Federaal Kenniscentrum van de Gezondheidszorg publiceerde onlangs een rapport over de proefprojecten met telemonitoring. Die liepen tot eind juni 2022. Het is nu wachten op een doorstart, rekening houdende met de aanbevelingen van het KCE.Het Riziv maakte, in afwachting daarvan, het mogelijk om patiënten die gemonitord worden, nog te blijven opvolgen tot eind augustus. De nomenclatuurcode voor het administratief opstarten van een nieuw telemonitoringtraject is niet meer geldig. Maar de codes voor het wekelijks blijven opvolgen van covidpatiënten thuis - na ontslag uit het ziekenhuis, of om een eventuele ziekenhuisopname te kunnen uitstellen, met of zonder gebruik van telemetrie - blijven nog geldig tot 31 augustus.