Dat maakte pharma.be, de vereniging van de innovatieve geneesmiddelenindustrie bekend naar aanleiding van de internationale dag van de klinische proeven. De zoektocht heeft uiteraard niet enkel betrekking op nieuwe geneesmiddelen maar -en dat is meer dan ooit actueel- ook op vaccins. In de queeste naar een oplossing voor covid-19 gaf België groen licht voor 34 aanvragen voor klinische proeven.

Europese top

In 2020 keurden de autoriteiten en ethische commissies 503 aanvragen voor klinische proeven goed. Dat is nagenoeg hetzelfde aantal als in 2019. "De voorbije vijf jaar behoorde België steevast tot de Europese landen met het hoogste aantal toelatingen voor klinische proeven per hoofd van de bevolking", aldus pharma.be.

Ter verklaring verwijst de koepelorganisatie naar een aantal elementen. Er is de belangrijke aanwezigheid en de historische expertise van de labo's van farma-bedrijven, er is de infrastructuur van onderzoekscentra en ziekenhuizen. Last but not least is er ook het expertiseniveau van de onderzoekers en de bevoegde autoriteiten -met name dan van het federale geneesmiddelenagentschap.

"Dit grote aantal klinische proeven toont aan dat de farma-bedrijven in ons land willen blijven investeren om nieuwe oplossingen te vinden voor een breed scala aan therapeutische domeinen," stelt de koepelorganisatie.

Vier werkdagen

De CEO van pharma.be, Caroline Ven, voegt eraan toe dat België in de Corona-pandemie zijn troeven als referentieland voor klinische proeven heeft uitgespeeld.

"Bij het begin van de gezondheidscrisis, een jaar geleden, nam de federale overheid bijkomende maatregelen om klinische proeven te stimuleren. De procedure om aanvragen voor proeven met betrekking tot covid-19 goed te keuren, werd ingekort. Ze bedraagt nu nog maximaal vier werkdagen. Dat is uitzonderlijk. Samen met de onafgebroken investeringen in O&O, plaatsen de talrijke klinische proeven ons land in de voorhoede van de strijd tegen covid-19," besluit Caroline Ven.

Dat maakte pharma.be, de vereniging van de innovatieve geneesmiddelenindustrie bekend naar aanleiding van de internationale dag van de klinische proeven. De zoektocht heeft uiteraard niet enkel betrekking op nieuwe geneesmiddelen maar -en dat is meer dan ooit actueel- ook op vaccins. In de queeste naar een oplossing voor covid-19 gaf België groen licht voor 34 aanvragen voor klinische proeven.Europese topIn 2020 keurden de autoriteiten en ethische commissies 503 aanvragen voor klinische proeven goed. Dat is nagenoeg hetzelfde aantal als in 2019. "De voorbije vijf jaar behoorde België steevast tot de Europese landen met het hoogste aantal toelatingen voor klinische proeven per hoofd van de bevolking", aldus pharma.be. Ter verklaring verwijst de koepelorganisatie naar een aantal elementen. Er is de belangrijke aanwezigheid en de historische expertise van de labo's van farma-bedrijven, er is de infrastructuur van onderzoekscentra en ziekenhuizen. Last but not least is er ook het expertiseniveau van de onderzoekers en de bevoegde autoriteiten -met name dan van het federale geneesmiddelenagentschap. "Dit grote aantal klinische proeven toont aan dat de farma-bedrijven in ons land willen blijven investeren om nieuwe oplossingen te vinden voor een breed scala aan therapeutische domeinen," stelt de koepelorganisatie.Vier werkdagenDe CEO van pharma.be, Caroline Ven, voegt eraan toe dat België in de Corona-pandemie zijn troeven als referentieland voor klinische proeven heeft uitgespeeld."Bij het begin van de gezondheidscrisis, een jaar geleden, nam de federale overheid bijkomende maatregelen om klinische proeven te stimuleren. De procedure om aanvragen voor proeven met betrekking tot covid-19 goed te keuren, werd ingekort. Ze bedraagt nu nog maximaal vier werkdagen. Dat is uitzonderlijk. Samen met de onafgebroken investeringen in O&O, plaatsen de talrijke klinische proeven ons land in de voorhoede van de strijd tegen covid-19," besluit Caroline Ven.