Om de hervorming van de ziekenhuisfinanciering voort te zetten moet de laagvariabele zorg verder geïmplementeerd worden (integratie van het geneesmiddelenbudget en van de BFM-middelen), en moet de manier van financieren van de mediumvariabele zorg (vereenvoudigd BFM) en de hoogvariabele zorg verder uitgeklaard worden.

Een opdracht om te onderzoeken hoe de middelen van het BFM toegewezen kunnen worden aan de verschillende pathologiegroepen werd uitgevoerd door een aantal ziekenhuizen van het VZN onder leiding van een Leuvens onderzoeksteam. Dat resulteerde in mei 2018 in een rapport 'Ontrafeling BFM naar pathologiegroepen'.

De Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen vraagt nu aanvullend onderzoek naar de toepassing in de praktijk. De focus van het vervolgonderzoek ligt op de klinische activiteit: vooral het onderdeel B2 van het BFM behoeft verdere doorlichting maar ook sommige andere BFM-hoofstukken.

Dit vervolgonderzoek gaat over de acute bedden, zowel in het gewone ziekenhuis als in de dagopname.

Een tweede onderzoek moet de BFM-financiering van het operatiekwartier doorlichten. Is er sprake van een onderfinanciering? Of moeten de activiteiten die voor de OK-financiering in aanmerking worden genomen, herbekeken worden?

Een uitvoerige beschrijving van de onderzoeksopdrachten, met een opsomming van de werkpakketten, vindt u op de website van de FOD Volkgezondheid.

Wie graag kandidaat wil zijn voor de toewijzing van één van de opdrachten, moet een offerte indienen voor 9 juni a.s.

Om de hervorming van de ziekenhuisfinanciering voort te zetten moet de laagvariabele zorg verder geïmplementeerd worden (integratie van het geneesmiddelenbudget en van de BFM-middelen), en moet de manier van financieren van de mediumvariabele zorg (vereenvoudigd BFM) en de hoogvariabele zorg verder uitgeklaard worden.Een opdracht om te onderzoeken hoe de middelen van het BFM toegewezen kunnen worden aan de verschillende pathologiegroepen werd uitgevoerd door een aantal ziekenhuizen van het VZN onder leiding van een Leuvens onderzoeksteam. Dat resulteerde in mei 2018 in een rapport 'Ontrafeling BFM naar pathologiegroepen'.De Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen vraagt nu aanvullend onderzoek naar de toepassing in de praktijk. De focus van het vervolgonderzoek ligt op de klinische activiteit: vooral het onderdeel B2 van het BFM behoeft verdere doorlichting maar ook sommige andere BFM-hoofstukken.Dit vervolgonderzoek gaat over de acute bedden, zowel in het gewone ziekenhuis als in de dagopname.Een tweede onderzoek moet de BFM-financiering van het operatiekwartier doorlichten. Is er sprake van een onderfinanciering? Of moeten de activiteiten die voor de OK-financiering in aanmerking worden genomen, herbekeken worden?Een uitvoerige beschrijving van de onderzoeksopdrachten, met een opsomming van de werkpakketten, vindt u op de website van de FOD Volkgezondheid.Wie graag kandidaat wil zijn voor de toewijzing van één van de opdrachten, moet een offerte indienen voor 9 juni a.s.