Alles over BFM

Het KCE-rapport 325As, dat eind januari verscheen, licht de verpleegkundige bestaffing van de Belgische ziekenhuizen door. Een belangrijke input is nodig - financieel en beleidsmatig - voor de veiligheid en kwaliteit van de zorg.

"Om de netwerken echt slaagkansen te geven, is er een heel nieuw financieringsmodel voor de ziekenhuizen nodig. Sowieso blijkt uit de Maha-studie dat er voor de meeste algemene ziekenhuizen geen ademruimte meer is. Terwijl er zich wel fikse uitdagingen aandienen."

Op 1 juli verschenen de Belgian Meaningful Use Criteria (BMUC) in het Staatsblad - met de drempelwaarden die de ziekenhuizen moeten halen, en de wijze waarop het deelbudget van 61,1 miljoen binnen het BFM verdeeld wordt. Het is kort dag want begin oktober moeten de ziekenhuizen hun rapport al aan de FOD Volksgezondheid bezorgen. September is het laatste mogelijke referentievenster.

Met een beperkt bedrag in het BFM startte minister De Block een experiment op om zorgkwaliteit te vergoeden (P4Q). Vraag is wanneer ze de resultaten bekendmaakt. En fundamenteler: heeft P4Q überhaupt wel impact op de uitkomst?

"Het belangrijkste is dat er nu stabiliteit komt. De ziekenhuizen moeten eerst ervaring opdoen met dit vernieuwende financieringssysteem. Zo kan de nadruk volledig verschuiven van kwantiteit naar kwaliteit."

Voor de hervorming van de ziekenhuisfinanciering lanceert de FOD Volksgezondheid twee nieuwe onderzoeksopdrachten. Het gaat om een vervolgstudie over het BFM, en een kritische doorlichting van de financiering van de operatiekwartieren via het BFM.