In een reactie op de Maha-studie van Belfius stelt Zorgnet-Icuro, het netwerk van Vlaamse en Brusselse zorginstellingen, dat zelfs een kleine verstoring van de inkomsten rampzalige gevolgen kan hebben. "Het zet een stevige rem op de ontwikkelingscapaciteit nodig om de infrastructuur in stand te houden en gelijke tred te houden met de ontwikkelingen in de gezondheidszorg," zo luidt het.

Kostendekkend

Zorgnet-Icuro vraagt de overheid om een kostendekkend Budget Financiële Middelen (BFM) te realiseren. De onderfinanciering moet aangepakt worden om de afhankelijkheid van honoraria en marges van farmaceutische producten te doen afnemen, vindt de organisatie. Voor de ziekenhuizen impliceert dat eveneens een heroriëntatie binnen de nomenclatuur van prestatiegerichte financiering naar een financiering van opdrachten en modules.

Pensioenen

Criteria als multidisciplinaire samenwerking, kwaliteit en performantie van de outcome dienen richtinggevend te zijn. Voorts wijst Zorgnet-Icuro er ook op dat de financiering van de pensioenen van statutair benoemde medewerkers als een zwaard van Damocles boven de ziekenhuizen hangt.

Incentives

De Vlaamse ziekenhuizen vragen tot slot dat de overheid mogelijke hinderpalen voor samenwerking wegneemt. Daarbij gaat het over incentives in het BFM zelf maar bijvoorbeeld ook over aanpassingen aan de fiscale en arbeidswetgeving. Dat zou de uitwisselingen tussen samenwerkende gezondheidsinstellingen moeten vergemakkelijken.

In een reactie op de Maha-studie van Belfius stelt Zorgnet-Icuro, het netwerk van Vlaamse en Brusselse zorginstellingen, dat zelfs een kleine verstoring van de inkomsten rampzalige gevolgen kan hebben. "Het zet een stevige rem op de ontwikkelingscapaciteit nodig om de infrastructuur in stand te houden en gelijke tred te houden met de ontwikkelingen in de gezondheidszorg," zo luidt het. Zorgnet-Icuro vraagt de overheid om een kostendekkend Budget Financiële Middelen (BFM) te realiseren. De onderfinanciering moet aangepakt worden om de afhankelijkheid van honoraria en marges van farmaceutische producten te doen afnemen, vindt de organisatie. Voor de ziekenhuizen impliceert dat eveneens een heroriëntatie binnen de nomenclatuur van prestatiegerichte financiering naar een financiering van opdrachten en modules. Criteria als multidisciplinaire samenwerking, kwaliteit en performantie van de outcome dienen richtinggevend te zijn. Voorts wijst Zorgnet-Icuro er ook op dat de financiering van de pensioenen van statutair benoemde medewerkers als een zwaard van Damocles boven de ziekenhuizen hangt. De Vlaamse ziekenhuizen vragen tot slot dat de overheid mogelijke hinderpalen voor samenwerking wegneemt. Daarbij gaat het over incentives in het BFM zelf maar bijvoorbeeld ook over aanpassingen aan de fiscale en arbeidswetgeving. Dat zou de uitwisselingen tussen samenwerkende gezondheidsinstellingen moeten vergemakkelijken.