De patronale bijdragen die ziekenhuizen voor hun huidige statutaire medewerkers betalen, zijn onvoldoende om de pensioenen van oud-statutairen te financieren. Om dat gat te dichten, betalen openbare ziekenhuizen, net zoals andere openbare besturen, een responsabiliseringsbijdrage. Die wordt deels gefinancierd vanuit het BFM. De ziekenhuisfinanciering voorziet er 66,5 miljoen voor, maar die worden oneerlijk over de verschillende ziekenhuizen verdeeld.

Weerkerend probleem

"Het is een gesloten budget, maar de verdelingsformule tussen de ziekenhuizen klopt niet", zegt Rudy Van Ballaer, directeur van het AZ Sint-Elisabeth in Herentals daarover. "Er zijn ziekenhuizen die uit het BFM meer halen dan ze aan responsabiliseringsbijdrage moeten betalen, en omgekeerd", legt hij uit. AZ Sint-Elisabeth moest afgelopen jaar 500.000 euro opleggen. "Dat zal de komende jaren alleen maar toenemen", voorspelt van Ballaer.

Voor de ZNA-groep Antwerpen was dat tot voor kort omgekeerd. Daar dekte het voorziene budget uit het BFM nog de jaarlijkse responsabiliseringsbijdrage. "Voor 2015 was dat nog op de valreep en hebben we niets vanuit de exploitatie moeten opleggen. Vanaf 2016 is dat niet meer het geval en zal het een weerkerend probleem worden", zegt Wouter De Ploey, CEO van ZNA.

Aanpassing gestrand op kabinet

Zorgnet-Icuro heeft zich ook al tegen die oneerlijke verdelingsformule uitgesproken. "Het grootste gedeelte van het beschikbare budget wordt verdeeld over de betrokken ziekenhuizen volgens een gewicht, voornamelijk toegekend op basis van de huidige actieve statutairen", legt Katrien Verschoren, stafmedewerker ziekenhuisfinanciën bij Zorgnet-Icuro, uit. "De beschikbare budgetten zijn echter bedoeld voor de meerkosten van de statutaire pensioenfinanciering, NIET voor de vergoeding van huidige statutairen. De loonlasten van de actieve statutairen wordt namelijk al meegenomen in een ander deel van het BFM. Daarom vragen wij al lang voor een aanpassing van die formule", aldus Katrien Verschoren.

Over een herverdeling van dat budget bestaat er bijgevolg onenigheid tussen de verschillende ziekenhuizen. "Zorgnet-Icuro heeft met steun van enkele ziekenhuizen een nieuwe formule voorgesteld, maar die is gestrand op het kabinet van De Block. De ziekenhuizen die er momenteel nog op verdienen zien die niet graag veranderd", legt Van Ballaer uit. "Hoewel dat bedrag in het BFM sowieso te klein is om de werkelijke pensioenlasten te dekken, zou het in lijn moeten zijn met de last van de responsabiliseringsbijdrage", erkent ook Wouter De Ploey van ZNA. "Maar voor ons is nog belangrijker dat men in België consequent is wat betreft de werfstop van statutairen in de ziekenhuizen", voegt hij nog toe.

De patronale bijdragen die ziekenhuizen voor hun huidige statutaire medewerkers betalen, zijn onvoldoende om de pensioenen van oud-statutairen te financieren. Om dat gat te dichten, betalen openbare ziekenhuizen, net zoals andere openbare besturen, een responsabiliseringsbijdrage. Die wordt deels gefinancierd vanuit het BFM. De ziekenhuisfinanciering voorziet er 66,5 miljoen voor, maar die worden oneerlijk over de verschillende ziekenhuizen verdeeld.Weerkerend probleem"Het is een gesloten budget, maar de verdelingsformule tussen de ziekenhuizen klopt niet", zegt Rudy Van Ballaer, directeur van het AZ Sint-Elisabeth in Herentals daarover. "Er zijn ziekenhuizen die uit het BFM meer halen dan ze aan responsabiliseringsbijdrage moeten betalen, en omgekeerd", legt hij uit. AZ Sint-Elisabeth moest afgelopen jaar 500.000 euro opleggen. "Dat zal de komende jaren alleen maar toenemen", voorspelt van Ballaer.Voor de ZNA-groep Antwerpen was dat tot voor kort omgekeerd. Daar dekte het voorziene budget uit het BFM nog de jaarlijkse responsabiliseringsbijdrage. "Voor 2015 was dat nog op de valreep en hebben we niets vanuit de exploitatie moeten opleggen. Vanaf 2016 is dat niet meer het geval en zal het een weerkerend probleem worden", zegt Wouter De Ploey, CEO van ZNA. Aanpassing gestrand op kabinetZorgnet-Icuro heeft zich ook al tegen die oneerlijke verdelingsformule uitgesproken. "Het grootste gedeelte van het beschikbare budget wordt verdeeld over de betrokken ziekenhuizen volgens een gewicht, voornamelijk toegekend op basis van de huidige actieve statutairen", legt Katrien Verschoren, stafmedewerker ziekenhuisfinanciën bij Zorgnet-Icuro, uit. "De beschikbare budgetten zijn echter bedoeld voor de meerkosten van de statutaire pensioenfinanciering, NIET voor de vergoeding van huidige statutairen. De loonlasten van de actieve statutairen wordt namelijk al meegenomen in een ander deel van het BFM. Daarom vragen wij al lang voor een aanpassing van die formule", aldus Katrien Verschoren. Over een herverdeling van dat budget bestaat er bijgevolg onenigheid tussen de verschillende ziekenhuizen. "Zorgnet-Icuro heeft met steun van enkele ziekenhuizen een nieuwe formule voorgesteld, maar die is gestrand op het kabinet van De Block. De ziekenhuizen die er momenteel nog op verdienen zien die niet graag veranderd", legt Van Ballaer uit. "Hoewel dat bedrag in het BFM sowieso te klein is om de werkelijke pensioenlasten te dekken, zou het in lijn moeten zijn met de last van de responsabiliseringsbijdrage", erkent ook Wouter De Ploey van ZNA. "Maar voor ons is nog belangrijker dat men in België consequent is wat betreft de werfstop van statutairen in de ziekenhuizen", voegt hij nog toe.