Dat alles zou blijken uit een dubbele onlinestudie uitgevoerd door het bureau Profacts. Het eerste staal was samengesteld uit 607 Vlamingen. Ze werden tussen 21 februari en 3 maart ondervraagd. De tweede enquête betrof duizend Belgen en gebeurde tussen 4 en 17 maart.

Het thema was de niet-medische aspecten van een ziekenhuisverblijf. Want hoewel de medische factor uiteraard erg belangrijk is, zou volgens Profacts 45% van de patiëntervaringen bepaald worden door niet-medische componenten.

Mobiliteit

Zo blijkt mobiliteit voor meer dan 40% van de mensen een bepalend element te zijn bij de keuze van een ziekenhuis. Daarna komen 'vroegere positieve ervaringen' (33%), 'de reputatie van het ziekenhuis' (22%) en 'de aanbeveling door een arts' (21%).

Drie op vier gaat met de wagen naar het ziekenhuis en bij de meesten zorgen de prijzen van de parkeerplaatsen voor wrevel. 30% van de Belgen begrijpt overigens dat het ziekenhuisaanbod meer gecentraliseerd wordt. Toch vindt slechts één op vijf dit een goede beslissing.

Maaltijden

Meer dan de helft van de ondervraagden zegt geen begrip te hebben voor het systeem van ereloonsupplementen op éénpersoonskamers. Meer aanvaard zijn kamersupplementen op éénpersoonskamers.

Bijna de helft is 'relatief tevreden' over de maaltijden bij hospitalisatie terwijl slechts de helft de bezoekuren positief evalueert. Over de beschikbare ruimte in de kamers zijn bezoekers niet erg tevreden. Wel is bijna drie op vier patiënten opgetogen over het bedcomfort, de mogelijkheid om bezoekers te ontvangen en de bezoekuren.

'Mijn gezondheid'

Een Vlaming op twee kent de portaalsite 'Mijn gezondheid'. In Wallonië en Brussel heeft respectievelijk 75% en 63% van de bevolking er evenwel nog nooit van gehoord. Slechts 9% van de Belgen consulteerde de site al -hoewel driekwart zegt geïnteresseerd te zijn. De meeste respondenten verwachten van hun huisarts en ziekenfonds informatie over 'Mijn gezondheid'.

Voorts tonen patiënten zich tevreden over de informatie die ze vooraf krijgen van het ziekenhuis en over het onthaal. Twee op drie is echter niet te spreken over de kostprijs van behandelingen en opnames.

Fysiek en mentaal voelen patiënten zich gerespecteerd door het ziekenhuispersoneel en ook de mogelijkheid om vragen te kunnen stellen wordt sterk geapprecieerd. 70% zegt hierover tevreden te zijn. De communicatie over het verloop van de behandeling daarentegen kan beter.

Dat alles zou blijken uit een dubbele onlinestudie uitgevoerd door het bureau Profacts. Het eerste staal was samengesteld uit 607 Vlamingen. Ze werden tussen 21 februari en 3 maart ondervraagd. De tweede enquête betrof duizend Belgen en gebeurde tussen 4 en 17 maart. Het thema was de niet-medische aspecten van een ziekenhuisverblijf. Want hoewel de medische factor uiteraard erg belangrijk is, zou volgens Profacts 45% van de patiëntervaringen bepaald worden door niet-medische componenten.Zo blijkt mobiliteit voor meer dan 40% van de mensen een bepalend element te zijn bij de keuze van een ziekenhuis. Daarna komen 'vroegere positieve ervaringen' (33%), 'de reputatie van het ziekenhuis' (22%) en 'de aanbeveling door een arts' (21%). Drie op vier gaat met de wagen naar het ziekenhuis en bij de meesten zorgen de prijzen van de parkeerplaatsen voor wrevel. 30% van de Belgen begrijpt overigens dat het ziekenhuisaanbod meer gecentraliseerd wordt. Toch vindt slechts één op vijf dit een goede beslissing. Meer dan de helft van de ondervraagden zegt geen begrip te hebben voor het systeem van ereloonsupplementen op éénpersoonskamers. Meer aanvaard zijn kamersupplementen op éénpersoonskamers. Bijna de helft is 'relatief tevreden' over de maaltijden bij hospitalisatie terwijl slechts de helft de bezoekuren positief evalueert. Over de beschikbare ruimte in de kamers zijn bezoekers niet erg tevreden. Wel is bijna drie op vier patiënten opgetogen over het bedcomfort, de mogelijkheid om bezoekers te ontvangen en de bezoekuren.Een Vlaming op twee kent de portaalsite 'Mijn gezondheid'. In Wallonië en Brussel heeft respectievelijk 75% en 63% van de bevolking er evenwel nog nooit van gehoord. Slechts 9% van de Belgen consulteerde de site al -hoewel driekwart zegt geïnteresseerd te zijn. De meeste respondenten verwachten van hun huisarts en ziekenfonds informatie over 'Mijn gezondheid'.Voorts tonen patiënten zich tevreden over de informatie die ze vooraf krijgen van het ziekenhuis en over het onthaal. Twee op drie is echter niet te spreken over de kostprijs van behandelingen en opnames. Fysiek en mentaal voelen patiënten zich gerespecteerd door het ziekenhuispersoneel en ook de mogelijkheid om vragen te kunnen stellen wordt sterk geapprecieerd. 70% zegt hierover tevreden te zijn. De communicatie over het verloop van de behandeling daarentegen kan beter.