Zijn klinische, wetenschappelijke en academische ervaring zullen hem toelaten de institutionele belangen van het UKZKF te begrijpen en de transversaliteit tussen de klinieken, de medische diensten en de andere departementen van de algemene directie te verzekeren, stelt het UKZKF. Hij zal nauw samenwerken met de Medisch Directeur-generaal en met de Algemeen Directeur, in interactie met de Medische Raad, om te zorgen voor de ontwikkeling van de expertisecentra van ons ziekenhuis.

Betreffende Prof. Deconinck

Prof. Deconinck bezit meer dan 25 jaar ervaring op medisch, wetenschappelijk, academisch en managementvlak in het ziekenhuismilieu. Specialist in de pediatrische neurologie, werd hij kliniekhoofd van de pediatrische neurologie van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola in 2015 en sinds 2014 is hij verantwoordelijk voor het referentiecentrum voor neuromusculaire aandoeningen van de ULB. In 2008 was hij medeoprichter van het referentiecentrum voor de stoornissen van het autistisch spectrum van het UKZKF. Na een 3e cyclus in management, heeft hij zijn managementervaring en zijn kennis van de institutionele werking verrijkt als Voorzitter en nadien als Vicevoorzitter van de Medische Raad. Op wetenschappelijk vlak is hij houder van een doctoraat in de biomedische wetenschappen en is een medewerker aan de onderzoekseenheid neurofysiologie en biomechanica van de beweging van de ULB. Aan het UZ Gent coördineert hij eveneens de klinische studies van het neuromusculair referentiecentrum. Hij trad op als expert binnen de Hoge Gezondheidsraad. Naast deze klinische en onderzoekfuncties, onderwijst hij de neurologie aan de Faculteit Bewegingswetenschappen en geeft hij klinische seminaries aan de Faculteit Geneeskunde van de ULB.

Door zijn talrijke samenwerkingen gedurende zijn carrière heeft Prof. Deconinck bijgedragen tot de ontwikkeling van een expertise in de diagnostiek, de multidisciplinaire opvolging van de kinderen met neuromusculaire aandoeningen en hun familie, alsook tot de organisatie van innoverende behandelingen. Op wetenschappelijk vlak heeft hij eveneens bijgedragen tot de verbetering van de fysio pathologische en therapeutische kennis, en meer in het bijzonder de musculaire dystrofie van Duchenne, de congenitale musculaire dystrofies en de spinale amyotrofie. Hij legt de laatste hand aan een boek betreffende het "management" van de neuromusculaire ziekten van het kind. Hij interesseert zich op klinisch en wetenschappelijk vlak voor de stoornissen van het autistisch spectrum van het kind en hij onderzoekt de verbanden tussen de neurologie en de genetica teneinde de diagnostische dooltocht van de patiënten met zeldzame ziektes te verkorten en hen zo vroegtijdig mogelijk een aangepaste behandeling aan te bieden.

Zijn klinische, wetenschappelijke en academische ervaring zullen hem toelaten de institutionele belangen van het UKZKF te begrijpen en de transversaliteit tussen de klinieken, de medische diensten en de andere departementen van de algemene directie te verzekeren, stelt het UKZKF. Hij zal nauw samenwerken met de Medisch Directeur-generaal en met de Algemeen Directeur, in interactie met de Medische Raad, om te zorgen voor de ontwikkeling van de expertisecentra van ons ziekenhuis.Betreffende Prof. DeconinckProf. Deconinck bezit meer dan 25 jaar ervaring op medisch, wetenschappelijk, academisch en managementvlak in het ziekenhuismilieu. Specialist in de pediatrische neurologie, werd hij kliniekhoofd van de pediatrische neurologie van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola in 2015 en sinds 2014 is hij verantwoordelijk voor het referentiecentrum voor neuromusculaire aandoeningen van de ULB. In 2008 was hij medeoprichter van het referentiecentrum voor de stoornissen van het autistisch spectrum van het UKZKF. Na een 3e cyclus in management, heeft hij zijn managementervaring en zijn kennis van de institutionele werking verrijkt als Voorzitter en nadien als Vicevoorzitter van de Medische Raad. Op wetenschappelijk vlak is hij houder van een doctoraat in de biomedische wetenschappen en is een medewerker aan de onderzoekseenheid neurofysiologie en biomechanica van de beweging van de ULB. Aan het UZ Gent coördineert hij eveneens de klinische studies van het neuromusculair referentiecentrum. Hij trad op als expert binnen de Hoge Gezondheidsraad. Naast deze klinische en onderzoekfuncties, onderwijst hij de neurologie aan de Faculteit Bewegingswetenschappen en geeft hij klinische seminaries aan de Faculteit Geneeskunde van de ULB.Door zijn talrijke samenwerkingen gedurende zijn carrière heeft Prof. Deconinck bijgedragen tot de ontwikkeling van een expertise in de diagnostiek, de multidisciplinaire opvolging van de kinderen met neuromusculaire aandoeningen en hun familie, alsook tot de organisatie van innoverende behandelingen. Op wetenschappelijk vlak heeft hij eveneens bijgedragen tot de verbetering van de fysio pathologische en therapeutische kennis, en meer in het bijzonder de musculaire dystrofie van Duchenne, de congenitale musculaire dystrofies en de spinale amyotrofie. Hij legt de laatste hand aan een boek betreffende het "management" van de neuromusculaire ziekten van het kind. Hij interesseert zich op klinisch en wetenschappelijk vlak voor de stoornissen van het autistisch spectrum van het kind en hij onderzoekt de verbanden tussen de neurologie en de genetica teneinde de diagnostische dooltocht van de patiënten met zeldzame ziektes te verkorten en hen zo vroegtijdig mogelijk een aangepaste behandeling aan te bieden.