Ooit was hij de jongste onderzoeksrechter van dit land. Nadat hij zowat alle gelederen van justitie heeft doorlopen - van procureur des konings over onderzoeksrechter, magistraat bij het Parket-Generaal in Brussel en directeur van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagname en de Verbeurdverklaring etc, kiest Thierry Freyne nu voor een totaal andere richting: de zorgsector.

"Wij appreciëren ten zeerste Thierry Freyne's klemtoon op resultaten, kwaliteit, overleg en samenwerking met stakeholders. Met zijn sterke persoonlijkheid, dossierkennis en visieontwikkeling, alsook door zijn affiniteit met de regio en de diverse bevolking die Vilvoorde en omstreken rijk is, past hij uitstekend in onze organisatie", aldus Joost Vastenavondt, voorzitter van de raad van bestuur, over de nieuwe algemeen directeur. "Het is een grote stap die ik na rijp beraad en veel overleg heb gezet", licht Thierry Freyne zijn beslissing toe. "Ik verlaat immers een organisatie waarin ik nauw en fantastisch heb samen gewerkt met mijn collega's, de politie, de burgemeesters van Halle-Vilvoorde, de gouverneur en zijn team, en andere stakeholders."

Thierry Freyne is ervan overtuigd dat ziekenhuizen, die hij liever 'smart gezondheidshuizen' noemt, zeer belangrijke maatschappelijke dienstverlening en bieden en wil hiertoe bijdragen vanuit zijn samenwerkingsgerichte ingesteldheid en ervaring.

"Zoals ik heden de burger-rechtzoekende centraal stel, wil ik dat ook doen met de patiënt, die recht heeft op een kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg. Vanuit een dienend leiderschap wil ik een sterk team vormen met de hoofdarts, de directieleden, de artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers. Samen met de raad van bestuur en mijn nieuwe collega's wil ik werken aan een langetermijnvisie en -strategie in een sterk wijzigend zorglandschap. In dat kader vind ik het essentieel om ten volle in te zetten op de integratie van de technologische evoluties en evenzeer op de ontwikkeling van het ziekenhuisnetwerk dat gevormd werd met het AZ Sint-Maarten(Mechelen), het Imeldaziekenhuis Bonheiden en het H.-Hartziekenhuis Lier. In dit netwerk moet een adequaat lokaal aanbod in een aangepaste infrastructuur tot ontplooiing komen."

Ooit was hij de jongste onderzoeksrechter van dit land. Nadat hij zowat alle gelederen van justitie heeft doorlopen - van procureur des konings over onderzoeksrechter, magistraat bij het Parket-Generaal in Brussel en directeur van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagname en de Verbeurdverklaring etc, kiest Thierry Freyne nu voor een totaal andere richting: de zorgsector."Wij appreciëren ten zeerste Thierry Freyne's klemtoon op resultaten, kwaliteit, overleg en samenwerking met stakeholders. Met zijn sterke persoonlijkheid, dossierkennis en visieontwikkeling, alsook door zijn affiniteit met de regio en de diverse bevolking die Vilvoorde en omstreken rijk is, past hij uitstekend in onze organisatie", aldus Joost Vastenavondt, voorzitter van de raad van bestuur, over de nieuwe algemeen directeur. "Het is een grote stap die ik na rijp beraad en veel overleg heb gezet", licht Thierry Freyne zijn beslissing toe. "Ik verlaat immers een organisatie waarin ik nauw en fantastisch heb samen gewerkt met mijn collega's, de politie, de burgemeesters van Halle-Vilvoorde, de gouverneur en zijn team, en andere stakeholders."Thierry Freyne is ervan overtuigd dat ziekenhuizen, die hij liever 'smart gezondheidshuizen' noemt, zeer belangrijke maatschappelijke dienstverlening en bieden en wil hiertoe bijdragen vanuit zijn samenwerkingsgerichte ingesteldheid en ervaring. "Zoals ik heden de burger-rechtzoekende centraal stel, wil ik dat ook doen met de patiënt, die recht heeft op een kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg. Vanuit een dienend leiderschap wil ik een sterk team vormen met de hoofdarts, de directieleden, de artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers. Samen met de raad van bestuur en mijn nieuwe collega's wil ik werken aan een langetermijnvisie en -strategie in een sterk wijzigend zorglandschap. In dat kader vind ik het essentieel om ten volle in te zetten op de integratie van de technologische evoluties en evenzeer op de ontwikkeling van het ziekenhuisnetwerk dat gevormd werd met het AZ Sint-Maarten(Mechelen), het Imeldaziekenhuis Bonheiden en het H.-Hartziekenhuis Lier. In dit netwerk moet een adequaat lokaal aanbod in een aangepaste infrastructuur tot ontplooiing komen."