Het voorschot van twee miljard dat de algemene en psychiatrische ziekenhuizen ontvangen, dient m de uitzonderlijke kosten en het inkomstenverlies als gevolg van de covid-19-pandemie te compenseren. De steun is verdeeld in drie schijven: een miljard eind april, 500 miljoen op 27 juli en 500 miljoen euro op 8 oktober.

Basisprincipes

De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid ondertekende zopas het koninklijk besluit dat de "voorwaarden voor de toekenning van federale financiële steun" en de voorwaarden voor de re- gularisatie van de betaalde voorschotten vastlegt. De verdeling van de twee miljard euro was het onderwerp van langdurige discussies tussen overheden, ziekenhuisdirecties, ziekenfondsen de artsenvertegenwoordigers.

Hoewel de eerste en de tweede coronagolf niet dezelfde impact hebben, zijn de bepalingen van het KB van toepassing op beide semesters van 2020 en met dezelfde voorwaarden. Het Koninklijk Besluit legt de basisprincipes vast voor deze uitzonderlijke ziekenhuisfinanciering. De extra kosten voor de infrastructuur (ten laste van de federale overheid), het personeel en de werkingskosten van de ziekenhuizen als gevolg van de pandemie worden forfaitair gecompenseerd.

De financiering door de ziekteverzekering van de lopende kosten van de ziekenhuizen, met inbegrip van de kosten voor de honoraria, worden volledig gegarandeerd op basis van een 'normale activiteit'.

Zelfstandigen

De financiering van de bijkomende activiteiten van de zorgverleners door covid-19 zoals wachtdiensten, spoedgevallen, intensieve zorg, medische coördinatie, ziekenhuishygiëne enz. worden gefinancierd door honoraria die niet ten laste van de patiënten komen.

Een mechanisme om zelfstandige zorgverleners een inkomen te garanderen, is er niet. Anderzijds worden de kosten van de door het ziekenhuis betaalde artsen in loondienst - vooral in universitaire ziekenhuizen - en de basisvergoeding van de artsen in opleiding volledig gedekt.

Het is duidelijk dat de overheid wilde voorkomen dat ze twee keer voor hetzelfde betaalt. Het mechanisme voorziet dus dat personeelsleden die tijdelijk werkloos zijn niet nogmaals gecompenseerd worden. Ook wat een ziekenhuis van derden of de overheid ontvangen heeft (denk bijvoorbeeld aan persoonlijk beschermingsmateriaal) kan uiteraard niet opnieuw worden ingebracht.

Om van de twee miljard te kunnen 'genieten', mogen ziekenhuizen tussen 11 maart 2020 en het einde van dit jaar de afhoudingen van erelonen en de supplementen niet verhogen.

Het voorschot van twee miljard dat de algemene en psychiatrische ziekenhuizen ontvangen, dient m de uitzonderlijke kosten en het inkomstenverlies als gevolg van de covid-19-pandemie te compenseren. De steun is verdeeld in drie schijven: een miljard eind april, 500 miljoen op 27 juli en 500 miljoen euro op 8 oktober. De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid ondertekende zopas het koninklijk besluit dat de "voorwaarden voor de toekenning van federale financiële steun" en de voorwaarden voor de re- gularisatie van de betaalde voorschotten vastlegt. De verdeling van de twee miljard euro was het onderwerp van langdurige discussies tussen overheden, ziekenhuisdirecties, ziekenfondsen de artsenvertegenwoordigers.Hoewel de eerste en de tweede coronagolf niet dezelfde impact hebben, zijn de bepalingen van het KB van toepassing op beide semesters van 2020 en met dezelfde voorwaarden. Het Koninklijk Besluit legt de basisprincipes vast voor deze uitzonderlijke ziekenhuisfinanciering. De extra kosten voor de infrastructuur (ten laste van de federale overheid), het personeel en de werkingskosten van de ziekenhuizen als gevolg van de pandemie worden forfaitair gecompenseerd. De financiering door de ziekteverzekering van de lopende kosten van de ziekenhuizen, met inbegrip van de kosten voor de honoraria, worden volledig gegarandeerd op basis van een 'normale activiteit'.De financiering van de bijkomende activiteiten van de zorgverleners door covid-19 zoals wachtdiensten, spoedgevallen, intensieve zorg, medische coördinatie, ziekenhuishygiëne enz. worden gefinancierd door honoraria die niet ten laste van de patiënten komen. Een mechanisme om zelfstandige zorgverleners een inkomen te garanderen, is er niet. Anderzijds worden de kosten van de door het ziekenhuis betaalde artsen in loondienst - vooral in universitaire ziekenhuizen - en de basisvergoeding van de artsen in opleiding volledig gedekt. Het is duidelijk dat de overheid wilde voorkomen dat ze twee keer voor hetzelfde betaalt. Het mechanisme voorziet dus dat personeelsleden die tijdelijk werkloos zijn niet nogmaals gecompenseerd worden. Ook wat een ziekenhuis van derden of de overheid ontvangen heeft (denk bijvoorbeeld aan persoonlijk beschermingsmateriaal) kan uiteraard niet opnieuw worden ingebracht. Om van de twee miljard te kunnen 'genieten', mogen ziekenhuizen tussen 11 maart 2020 en het einde van dit jaar de afhoudingen van erelonen en de supplementen niet verhogen.