Op die manier wil de overheid voorkomen dat ziekenhuizen liquiditeitsproblemen zouden ondervinden ten gevolge van de gezondheidscrisis. Want, dixit het kabinet De Block, essentieel is dat ziekenhuizen zich op de zorgverlening concentreren en zich derhalve het hoofd niet moeten breken over thesaurieproblemen.

Tweemaal 500 miljoen

Nu onmiddellijk wordt 500 miljoen vrijgemaakt. In oktober volgt nogmaals een storting van een half miljard.

Het eerste miljard voorschot dat de sector in april ontving, delgde de meest dringende uitgaven. Op het hoogtepunt van de covid-19-pandemie hadden de ziekenhuizen door het afgelasten van niet-dringende ingrepen immers heel wat minder inkomsten. Terwijl de inrichting van covid-units, het persoonlijk beschermingsmateriaal enz. bovendien voor extra kosten zorgde.

Nu de piek voorbij is, blijft waakzaamheid natuurlijk wel geboden. Daarom moeten ziekenhuizen bijvoorbeeld over een snel mobiliseerbare reserve aan intensieve zorg-bedden beschikken. En uiteraard lopen de uitgebreide hygiëne- en veiligheidsmaatregelen voor patiënten, verpleegkundigen en artsen gewoon door.

Twee adviezen

Tot nader order gaat het wel niet over verse miljarden, het blijven voorschotten. Al belooft het kabinet De Block dat voor de berekening van het definitieve extra budget gerelateerd aan covid-19 men rekening zal houden met de effectieve meerkosten. Ook de kosten die bleven doorlopen op diensten die hun zorgverlening moesten uitstellen, zal men meenemen. Er is hierover een bevraging aan de gang bij de algemene en psychiatrische ziekenhuizen.

Daarnaast werkt de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (FRZ) aan een advies over de modaliteiten van de extra financiering. Parallel hiermee buigt een tweede werkgroep, samengesteld uit FRZ-leden en leden van de medicomut, zich over de honoraria van de zelfstandige zorgverleners. Ook dat moet een advies opleveren waarmee De Block aan de slag kan.

Op die manier wil de overheid voorkomen dat ziekenhuizen liquiditeitsproblemen zouden ondervinden ten gevolge van de gezondheidscrisis. Want, dixit het kabinet De Block, essentieel is dat ziekenhuizen zich op de zorgverlening concentreren en zich derhalve het hoofd niet moeten breken over thesaurieproblemen. Nu onmiddellijk wordt 500 miljoen vrijgemaakt. In oktober volgt nogmaals een storting van een half miljard. Het eerste miljard voorschot dat de sector in april ontving, delgde de meest dringende uitgaven. Op het hoogtepunt van de covid-19-pandemie hadden de ziekenhuizen door het afgelasten van niet-dringende ingrepen immers heel wat minder inkomsten. Terwijl de inrichting van covid-units, het persoonlijk beschermingsmateriaal enz. bovendien voor extra kosten zorgde. Nu de piek voorbij is, blijft waakzaamheid natuurlijk wel geboden. Daarom moeten ziekenhuizen bijvoorbeeld over een snel mobiliseerbare reserve aan intensieve zorg-bedden beschikken. En uiteraard lopen de uitgebreide hygiëne- en veiligheidsmaatregelen voor patiënten, verpleegkundigen en artsen gewoon door.Tot nader order gaat het wel niet over verse miljarden, het blijven voorschotten. Al belooft het kabinet De Block dat voor de berekening van het definitieve extra budget gerelateerd aan covid-19 men rekening zal houden met de effectieve meerkosten. Ook de kosten die bleven doorlopen op diensten die hun zorgverlening moesten uitstellen, zal men meenemen. Er is hierover een bevraging aan de gang bij de algemene en psychiatrische ziekenhuizen. Daarnaast werkt de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (FRZ) aan een advies over de modaliteiten van de extra financiering. Parallel hiermee buigt een tweede werkgroep, samengesteld uit FRZ-leden en leden van de medicomut, zich over de honoraria van de zelfstandige zorgverleners. Ook dat moet een advies opleveren waarmee De Block aan de slag kan.