Alles over De Block

Eind april keerde de federale regering een miljard voorschot uit aan de ziekenhuizen. Daarmee konden ze de onverwachte extra uitgaven gekoppeld aan de corona-crisis betalen. In twee schijven komt daar nu nogmaals een miljard bovenop. Dit keer vangen ook de psychiatrische ziekenhuizen centen.

Directies van algemene ziekenhuizen kregen te horen dat ze vanaf 14 maart 2020 alle electieve consultaties, onderzoeken en ingrepen dienden te annuleren. Na de 'eerste golf' van patiëntenzorg voor covid-19 zijn ziekenhuizen sinds kort begonnen aan de gefaseerde heropstart van de niet-covid-19-activiteiten, al blijven ze ook nog voorbereid voor een 'tweede golf'. De vraag die zich in vele ziekenhuizen nu stelt is of en hoe de honoraria van de zelfstandige ziekenhuisartsen voor de afgelopen en de komende weken kunnen worden 'verdeeld'.

Met een beperkt bedrag in het BFM startte minister De Block een experiment op om zorgkwaliteit te vergoeden (P4Q). Vraag is wanneer ze de resultaten bekendmaakt. En fundamenteler: heeft P4Q überhaupt wel impact op de uitkomst?

De Kamercommissie Volksgezondheid keurde op 27 februari een wetsvoorstel goed dat 96 miljoen euro bespaart op de geneesmiddelenuitgaven. Het gaat om maatregelen die de regering nam tijdens het begrotingsconclaaf van vorige zomer.

De impact van de digitale ontwikkelingen op de gezondheidszorg is zowel diepgaand als gevarieerd, zo blijkt uit de '2017' voorspellingen van het Amerikaanse marktstudiebureau Frost & Sullivan voor de 'digitale gezondheidszorg'. Een impact die steeds sneller groeit, en een solied ecosysteem vereist.