Zoals we eerder al meldden vindt u op de website http://www.vbs-gbs.org/index.php?id=covid-19&L=1 per specialisme urgentielijsten terug. Deze lijsten sommen urgente pathologieën en ingrepen op volgens categorieën. De teksten zijn het resultaat van "constructief overleg met de overheid" en werden uitgedokterd in samenwerking met de Nederlands- en Franstalige vereniging van hoofdartsen en met de wetenschappelijke verenigingen van elk specialisme.

Nederland

Dokter Donald Claeys, secretaris-generaal van het VBS: "Het project is gegroeid uit een bevraging van het VBS bij elke beroepsgroep. Op vraag van de overheid werkten we dan de urgentielijsten uit in het kader van de heropstart van de non-covid-activiteiten. Ze zijn een typisch Belgisch compromis. Nederland beschikt bijvoorbeeld over een lijst van circa driehonderd pathologieën. Om hetzelfde te doen was de tijd te kort. Bovendien is die Nederlandse lijst punitief, er hangen sancties aan vast. In België gaan we er vanuit dat de specialisten ook zo wel over voldoende gezond verstand beschikken."

Meer gericht

Sinds vandaag is het systeem verder verfijnd. Op een algemeen mailadres van het VBS kwamen heel wat specialisme-specifieke vragen, bemerkingen enz. binnen. Dat bleek niet echt werkbaar. Om meer gericht te kunnen werken, werd nu aan elk specialisme een specifiek (gesloten) overlegforum gekoppeld. "Op die manier," legt dokter Claeys uit, "kunnen specialismen binnen de eigen discipline van gedachten wisselen rond de ervaringen met de heropstart-fase en de problemen die daarbij rijzen."

Een aanvraag tot participatie aan een forum kan via http://forumvbs.trynisis.com/index.php?r=user/auth/login.

Zoals we eerder al meldden vindt u op de website http://www.vbs-gbs.org/index.php?id=covid-19&L=1 per specialisme urgentielijsten terug. Deze lijsten sommen urgente pathologieën en ingrepen op volgens categorieën. De teksten zijn het resultaat van "constructief overleg met de overheid" en werden uitgedokterd in samenwerking met de Nederlands- en Franstalige vereniging van hoofdartsen en met de wetenschappelijke verenigingen van elk specialisme. Dokter Donald Claeys, secretaris-generaal van het VBS: "Het project is gegroeid uit een bevraging van het VBS bij elke beroepsgroep. Op vraag van de overheid werkten we dan de urgentielijsten uit in het kader van de heropstart van de non-covid-activiteiten. Ze zijn een typisch Belgisch compromis. Nederland beschikt bijvoorbeeld over een lijst van circa driehonderd pathologieën. Om hetzelfde te doen was de tijd te kort. Bovendien is die Nederlandse lijst punitief, er hangen sancties aan vast. In België gaan we er vanuit dat de specialisten ook zo wel over voldoende gezond verstand beschikken."Sinds vandaag is het systeem verder verfijnd. Op een algemeen mailadres van het VBS kwamen heel wat specialisme-specifieke vragen, bemerkingen enz. binnen. Dat bleek niet echt werkbaar. Om meer gericht te kunnen werken, werd nu aan elk specialisme een specifiek (gesloten) overlegforum gekoppeld. "Op die manier," legt dokter Claeys uit, "kunnen specialismen binnen de eigen discipline van gedachten wisselen rond de ervaringen met de heropstart-fase en de problemen die daarbij rijzen." Een aanvraag tot participatie aan een forum kan via http://forumvbs.trynisis.com/index.php?r=user/auth/login.