Het geld gaat naar het strategisch forfait van Vipa. "De projectaanvragen die werden ingediend, moesten voldoen aan duidelijke criteria om te worden geselecteerd", vertelt Vlaams WVG-minister Wouter Beke.

Er werd bij de beoordeling van de dossiers gekeken naar in hoeverre het ging om verouderde infrastructuur, of daarbij de veiligheid van de patiënten en het zorgpersoneel in gedrang kwam, en of de mogelijkheid was ingebouwd om in High Intensive Care (HIC) te voorzien.

Zeven miljoen euro per jaar worden geïnvesteerd in psychiatrische ziekenhuizen en 19,5 miljoen in algemene - inclusief universitaire - ziekenhuizen. Bij deze 'algemene' ziekenhuizen moet de investering ook in het verlengde liggen van de zorgstrategische planning en de uitbouw van ziekenhuisnetwerken.

Zo moet gebouwd worden aan een solide basisaanbod, terwijl de expertise voor complexe aandoeningen en het hoogtechnologische aanbod rationeel moeten worden gepland.

De projecten moeten "niet alleen noodzakelijk zijn vanuit het oogpunt van patiënt- of brandveiligheid", zegt Beke. "Ze moeten ook toekomstgericht zijn en bijdragen aan een nog betere planning van het medisch aanbod."

"Vlaanderen wil immers het zorglandschap zo hertekenen dat eenvoudige zorg die dicht bij de mensen staat, ook dicht bij huis bereikbaar is. Voor andere aandoeningen is gespecialiseerde zorg nodig die schaalgrootte en het samenbrengen van expertise vereist", zo vervolgt hij.

De volgende ziekenhuizen zijn gevraagd om de ingediende dossiers te vervolledigen, zodat ze verder kunnen afgetoetst worden aan de criteria: AZ Vilvoorde (Vilvoorde), ZNA-campus Jan Palfijn (Antwerpen), GZA-campus Sint-Augustinus (Antwerpen), AZ Diest (Diest), AZ Sint-Rembert (Torhout), Sint-Franciscus (Heusden-Zolder), Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan Brugge-Oostende (Brugge), AZ Lokeren (Lokeren), Maria Ziekenhuis (Pelt), ASZ Aalst (Aalst), AZ Sint-Lucas Gent (Gent), Sint-Dimpna (Geel), AZ Glorieux (Ronse) en AZ Groeninge (Kortrijk).

De zorgvraag is drastisch veranderd, noteert Beke, "wat het gevolg is van de vergrijzing, een toename van het aantal personen met chronische aandoeningen en comorbiditeit."

"De ziekenhuizen moeten zich hieraan aanpassen en de Vlaamse Regering gaat hen daarin ondersteunen. Zo kunnen we het zorglandschap in Vlaanderen op een goede manier verder uitbouwen."

Belangrijk is ook dat van het jaarlijkse bedrag 5,5 miljoen euro wordt opzijgezet voor de revalidatieziekenhuizen.

Tijdens de coronacrisis zijn die soms ingezet als buffer. Daarbij bleek duidelijk dat de sterk verouderde infrastructuur voor problemen zorgde - bijvoorbeeld bij de 'cohortering'.

Het meest nodig vanuit dit oogpunt zijn projecten in MSNC Melsbroek, BZIO Oostende, RMSC Pelt en Inkendael Vlezenbeek .

Deze investeringen lopen over 30 jaar - in totaal zal het dus gaan om 900 miljoen euro.

Het geld gaat naar het strategisch forfait van Vipa. "De projectaanvragen die werden ingediend, moesten voldoen aan duidelijke criteria om te worden geselecteerd", vertelt Vlaams WVG-minister Wouter Beke. Er werd bij de beoordeling van de dossiers gekeken naar in hoeverre het ging om verouderde infrastructuur, of daarbij de veiligheid van de patiënten en het zorgpersoneel in gedrang kwam, en of de mogelijkheid was ingebouwd om in High Intensive Care (HIC) te voorzien.Zeven miljoen euro per jaar worden geïnvesteerd in psychiatrische ziekenhuizen en 19,5 miljoen in algemene - inclusief universitaire - ziekenhuizen. Bij deze 'algemene' ziekenhuizen moet de investering ook in het verlengde liggen van de zorgstrategische planning en de uitbouw van ziekenhuisnetwerken.Zo moet gebouwd worden aan een solide basisaanbod, terwijl de expertise voor complexe aandoeningen en het hoogtechnologische aanbod rationeel moeten worden gepland.De projecten moeten "niet alleen noodzakelijk zijn vanuit het oogpunt van patiënt- of brandveiligheid", zegt Beke. "Ze moeten ook toekomstgericht zijn en bijdragen aan een nog betere planning van het medisch aanbod.""Vlaanderen wil immers het zorglandschap zo hertekenen dat eenvoudige zorg die dicht bij de mensen staat, ook dicht bij huis bereikbaar is. Voor andere aandoeningen is gespecialiseerde zorg nodig die schaalgrootte en het samenbrengen van expertise vereist", zo vervolgt hij.De volgende ziekenhuizen zijn gevraagd om de ingediende dossiers te vervolledigen, zodat ze verder kunnen afgetoetst worden aan de criteria: AZ Vilvoorde (Vilvoorde), ZNA-campus Jan Palfijn (Antwerpen), GZA-campus Sint-Augustinus (Antwerpen), AZ Diest (Diest), AZ Sint-Rembert (Torhout), Sint-Franciscus (Heusden-Zolder), Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan Brugge-Oostende (Brugge), AZ Lokeren (Lokeren), Maria Ziekenhuis (Pelt), ASZ Aalst (Aalst), AZ Sint-Lucas Gent (Gent), Sint-Dimpna (Geel), AZ Glorieux (Ronse) en AZ Groeninge (Kortrijk).De zorgvraag is drastisch veranderd, noteert Beke, "wat het gevolg is van de vergrijzing, een toename van het aantal personen met chronische aandoeningen en comorbiditeit.""De ziekenhuizen moeten zich hieraan aanpassen en de Vlaamse Regering gaat hen daarin ondersteunen. Zo kunnen we het zorglandschap in Vlaanderen op een goede manier verder uitbouwen."Belangrijk is ook dat van het jaarlijkse bedrag 5,5 miljoen euro wordt opzijgezet voor de revalidatieziekenhuizen.Tijdens de coronacrisis zijn die soms ingezet als buffer. Daarbij bleek duidelijk dat de sterk verouderde infrastructuur voor problemen zorgde - bijvoorbeeld bij de 'cohortering'.Het meest nodig vanuit dit oogpunt zijn projecten in MSNC Melsbroek, BZIO Oostende, RMSC Pelt en Inkendael Vlezenbeek .Deze investeringen lopen over 30 jaar - in totaal zal het dus gaan om 900 miljoen euro.