Het Groenboek schetst hoe het ziekenhuis er over 20-30 jaar zal uitzien. Dat moet richting geven aan het beleid vandaag: hoe kan men toekomstgericht investeren in de infrastructuur? In welke richting moeten erkenningsnormen evolueren?

De patiënt die ziekenhuizen vandaag over de vloer krijgen, ziet er anders uit dan die van enkele decennia geleden. De bevolking is gemiddeld ouder, blijft langer gezond maar leeft met chronische aandoeningen, dikwijls verschillende tegelijk. De verwachtingen van de patiënt zijn ook veranderd - hij houdt graag zelf zijn (gezondheids)lot in handen. Die belangrijke evolutie zet zich ongetwijfeld voort.

Informatica en technologie zijn cruciaal geweest voor de ontwikkeling van de gezondheidszorg en zullen in de toekomst nog bepalender zijn. Een betere gegevensdeling tussen zorgverstrekkers, en met de patiënt, is vandaag de inzet van belangrijke ontwikkelingen. Artificiële intelligentie, machine learning, gepersonaliseerde geneeskunde,... doen geleidelijk hun intrede. Ze zullen de zorg veranderen.

Samenwerking tussen ziekenhuizen is ook een erg actueel thema - en in de toekomst moet die nog intenser worden. Ziekenhuizen zullen leaner and meaner worden, ze zullen ingebed worden in het bredere plaatje van geïntegreerde zorg. Dat zal zorgen voor meer diversificatie, binnen een groter continuüm met de eerste lijn: het belang van dagziekenhuizen, poliklinieken, ambulante centra... zal nog toenemen.

Er zullen nieuwe soorten instellingen ontstaan zoals 'transitiehuizen', waar de patiënt na het ziekenhuisverblijf nog een tijdlang opgevangen wordt om zich voor te bereiden op het definitieve ontslag. Centralisatie in de zorg zal een belangrijke rol spelen. Ziekenhuizen moeten functies beter gaan scheiden, ze zullen voor zeer specifieke zorg meer samenwerken met hoogtechnologische platforms en expertisecentra - maar ook op ruime schaal logistieke diensten gaan delen.

Om dat alles mogelijk te maken zal niet alleen de financiering moeten herbekeken worden, maar ook de opleiding van zorgverstrekkers,... Er zullen nieuwe zorgberoepen ontstaan.

Met het Groenboek probeert het Leuvense Instituut voor Gezondheidsbeleid en de Vlerick Business School, op vraag van de Vlaamse Overheid - met name Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen - die ontwikkelingen in kaart te brengen.

Als onderdeel van de publicatie werd ook een bevraging uitgevoerd op een staal van de bevolking - om na te gaan welke ontwikkelingen de mensen zelf de prioriteit zouden geven.

De Vlaamse regering gaf ook de opdracht aan Health House om het ziekenhuis van de toekomst in een demotraject zichtbaar en tastbaar te maken.

Het Groenboek en meer informatie over het hele project vindt u op de website van Zorg en Gezondheid.

Het Groenboek schetst hoe het ziekenhuis er over 20-30 jaar zal uitzien. Dat moet richting geven aan het beleid vandaag: hoe kan men toekomstgericht investeren in de infrastructuur? In welke richting moeten erkenningsnormen evolueren? De patiënt die ziekenhuizen vandaag over de vloer krijgen, ziet er anders uit dan die van enkele decennia geleden. De bevolking is gemiddeld ouder, blijft langer gezond maar leeft met chronische aandoeningen, dikwijls verschillende tegelijk. De verwachtingen van de patiënt zijn ook veranderd - hij houdt graag zelf zijn (gezondheids)lot in handen. Die belangrijke evolutie zet zich ongetwijfeld voort.Informatica en technologie zijn cruciaal geweest voor de ontwikkeling van de gezondheidszorg en zullen in de toekomst nog bepalender zijn. Een betere gegevensdeling tussen zorgverstrekkers, en met de patiënt, is vandaag de inzet van belangrijke ontwikkelingen. Artificiële intelligentie, machine learning, gepersonaliseerde geneeskunde,... doen geleidelijk hun intrede. Ze zullen de zorg veranderen.Samenwerking tussen ziekenhuizen is ook een erg actueel thema - en in de toekomst moet die nog intenser worden. Ziekenhuizen zullen leaner and meaner worden, ze zullen ingebed worden in het bredere plaatje van geïntegreerde zorg. Dat zal zorgen voor meer diversificatie, binnen een groter continuüm met de eerste lijn: het belang van dagziekenhuizen, poliklinieken, ambulante centra... zal nog toenemen.Er zullen nieuwe soorten instellingen ontstaan zoals 'transitiehuizen', waar de patiënt na het ziekenhuisverblijf nog een tijdlang opgevangen wordt om zich voor te bereiden op het definitieve ontslag. Centralisatie in de zorg zal een belangrijke rol spelen. Ziekenhuizen moeten functies beter gaan scheiden, ze zullen voor zeer specifieke zorg meer samenwerken met hoogtechnologische platforms en expertisecentra - maar ook op ruime schaal logistieke diensten gaan delen.Om dat alles mogelijk te maken zal niet alleen de financiering moeten herbekeken worden, maar ook de opleiding van zorgverstrekkers,... Er zullen nieuwe zorgberoepen ontstaan.Met het Groenboek probeert het Leuvense Instituut voor Gezondheidsbeleid en de Vlerick Business School, op vraag van de Vlaamse Overheid - met name Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen - die ontwikkelingen in kaart te brengen.Als onderdeel van de publicatie werd ook een bevraging uitgevoerd op een staal van de bevolking - om na te gaan welke ontwikkelingen de mensen zelf de prioriteit zouden geven.De Vlaamse regering gaf ook de opdracht aan Health House om het ziekenhuis van de toekomst in een demotraject zichtbaar en tastbaar te maken.Het Groenboek en meer informatie over het hele project vindt u op de website van Zorg en Gezondheid.