Een KB daarover is vrijdag 18 maart op de ministerraad van de federale regering goedgekeurd.

Het is een ontwerp van de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken dat voor advies is voorgelegd aan de Raad van State, waarna de regering het definitief goed kan keuren.

Het KB bevat een lijst van geneesmiddelen die de ziekenhuisapothekers kunnen afleveren. De minister kan de lijst aanvullen, bijvoorbeeld op vraag van de ziekenhuisapothekers.

De ziekenhuisapothekers kunnen ook medicijnen bij de patiënt thuis afleveren die nodig zijn om een middel te ondersteunen dat op de lijst staat. En ook medische hulpmiddelen die nodig zijn voor de toediening van middelen of de behandeling kunnen door de ziekenhuisapotheek thuis geleverd worden.

Het Bijzonder Solidariteitsfonds van het Riziv meldt in het onlangs gepubliceerde jaarverslag voor 2021 dat het steeds vaker voorkomt dat patiënten een dossier voor een tussenkomst via het BSF indienen, omdat ze thuis medicatie krijgen die alleen wordt terugbetaald als de behandeling in het ziekenhuis wordt toegediend of wordt gestart.

Een KB daarover is vrijdag 18 maart op de ministerraad van de federale regering goedgekeurd.Het is een ontwerp van de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken dat voor advies is voorgelegd aan de Raad van State, waarna de regering het definitief goed kan keuren.Het KB bevat een lijst van geneesmiddelen die de ziekenhuisapothekers kunnen afleveren. De minister kan de lijst aanvullen, bijvoorbeeld op vraag van de ziekenhuisapothekers.De ziekenhuisapothekers kunnen ook medicijnen bij de patiënt thuis afleveren die nodig zijn om een middel te ondersteunen dat op de lijst staat. En ook medische hulpmiddelen die nodig zijn voor de toediening van middelen of de behandeling kunnen door de ziekenhuisapotheek thuis geleverd worden.Het Bijzonder Solidariteitsfonds van het Riziv meldt in het onlangs gepubliceerde jaarverslag voor 2021 dat het steeds vaker voorkomt dat patiënten een dossier voor een tussenkomst via het BSF indienen, omdat ze thuis medicatie krijgen die alleen wordt terugbetaald als de behandeling in het ziekenhuis wordt toegediend of wordt gestart.