Dit voorontwerp van wet moet een wettelijk kader creëren voor de samenwerking tussen de ziekenhuizen in locoregionale klinische netwerken. Die netwerken krijgen de volgende taken:

-de strategie bepalen over welke gespecialiseerde zorg waar wordt georganiseerd binnen het locoregionale klinische netwerk;

-het aanbod aan algemene en gespecialiseerde zorg coördineren tussen de ziekenhuizen binnen een zelfde locoregionaal klinisch netwerk;

-de referentiecentra selecteren voor supraregionale zorg buiten het netwerk en overeenkomsten afsluiten over de doorverwijzing naar en de samenwerking met die referentiecentra.

Andere belangrijke bepalen zijn:

-elk algemeen en universitair ziekenhuis moet deel uitmaken van een locoregionaal klinisch netwerk;

-het netwerk moet een rechtspersoon hebben;

-de netwerken moeten in een aansluitend geografisch gebied liggen;

-over het hele land komen er maximaal 25 netwerken.

Het voorontwerp gaat ook in op de governance van de netwerken. Ze moeten ten laatste op 1 januari 2020 operationeel zijn.

Het voorontwerp kan nu ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd.