Dokter Marc Geboers, directeur algemene ziekenhuizen bij Zorgnet-Icuro, het netwerk van meer dan 775 erkende zorgorganisaties, reageerde vorige week in de Morgen op de groeiende lijst van niet-beschikbare geneesmiddelen in ons land.

Administratieve procedure

Uiteraard is de problematiek niet nieuw. Ziekenhuizen en andere zorgvoorzieningen worden er al langer mee geconfronteerd. Volgens Geboers zoekt men in eerste instantie naar geneesmiddelen die wel op de markt voorhanden zijn. Lukt dat niet dan gaan de voorzieningen na of de medicatie in het buitenland te vinden is en kan worden ingevoerd. "Dit vraagt een bijzondere administratieve procedure maar het laat wel toe de originele medicatie of een alternatief te verkrijgen", zegt dokter Geboers in de Morgen.

Een laatste mogelijkheid is over te gaan tot een alternatieve behandeling. Het medicatieschema wordt dus aangepast voor zover de globale therapie dit toelaat, zo luidt het.

Commerciële benadering

Een fundamentele oplossing is dit uiteraard niet. Zorgnet-Icuro dringt er daarom op aan dat het geneesmiddelenagentschap FAGG en de overheid in dit dossier een meer pro-actieve rol zouden spelen. "In de relatie met de farmaceutische sector zou de overheid meer moeten sturen. Want vaak hebben tekorten toch wel te maken met de commerciële benaderingen vanuit de firma's," besluit Marc Geboers.

Dokter Marc Geboers, directeur algemene ziekenhuizen bij Zorgnet-Icuro, het netwerk van meer dan 775 erkende zorgorganisaties, reageerde vorige week in de Morgen op de groeiende lijst van niet-beschikbare geneesmiddelen in ons land. Uiteraard is de problematiek niet nieuw. Ziekenhuizen en andere zorgvoorzieningen worden er al langer mee geconfronteerd. Volgens Geboers zoekt men in eerste instantie naar geneesmiddelen die wel op de markt voorhanden zijn. Lukt dat niet dan gaan de voorzieningen na of de medicatie in het buitenland te vinden is en kan worden ingevoerd. "Dit vraagt een bijzondere administratieve procedure maar het laat wel toe de originele medicatie of een alternatief te verkrijgen", zegt dokter Geboers in de Morgen.Een laatste mogelijkheid is over te gaan tot een alternatieve behandeling. Het medicatieschema wordt dus aangepast voor zover de globale therapie dit toelaat, zo luidt het.Een fundamentele oplossing is dit uiteraard niet. Zorgnet-Icuro dringt er daarom op aan dat het geneesmiddelenagentschap FAGG en de overheid in dit dossier een meer pro-actieve rol zouden spelen. "In de relatie met de farmaceutische sector zou de overheid meer moeten sturen. Want vaak hebben tekorten toch wel te maken met de commerciële benaderingen vanuit de firma's," besluit Marc Geboers.