Op verschillende patiëntveiligheidsindicatoren is een duidelijke positieve evolutie merkbaar. Het mediane resultaat verbetert door de jaren heen. Twee voorbeelden.

  • De indicator over veilige heelkunde in de algemene ziekenhuizen, die meet of de nodige controles worden uitgevoerd voor, tijdens en na een chirurgische ingreep, is in 2021 gestegen naar 92%.
  • In 2016 was dat nog 79%.In de algemene ziekenhuizen bleek in 2018 91% de basisvereisten voor een goede handhygiëne uit te voeren, in 2014 was dat nog 84 %. In de psychiatrische ziekenhuizen is er een grotere spreiding in deze resultaten en is het verbeterpotentieel hoger. De mediane score is er wel toegenomen van 50% in 2018 naar 65% in 2019.

De laatste indicator kon in 2020 en 2021 in AZ en GGZ niet gemeten worden wegens COVID-19. Later dit jaar komen nieuwe resultaten van 2022 beschikbaar.

De spreiding in resultaten is gedaald, waarbij instellingen die voorheen op bepaalde indicatoren mindere resultaten scoorden opschuiven richting hun sectorgenoten met betere cijfers.

Het aantal patiënten dat na een klassieke opname in een ziekenhuis binnen de 7 dagen wordt heropgenomen via de dienst spoedgevallen ligt gemiddeld op 2,4%. Hier blijft er wel een relatief grote spreiding tussen ziekenhuizen (min=0,5%; max=3,7%).

Patiëntentevredenheid

Met de patiëntenpeilingen worden de ervaringen van patiënten met hun zorginstelling gemeten. Over de voorbije jaren zijn er in deze peilingen duidelijke positieve trends te zien.

Zo steeg in de ziekenhuizen de algemene beoordeling van de patiënten die een score van 9 op 10 of meer gaven over de verblijfsopname sinds 2014 met 10% naar 65% in 2021. In de GGZ steeg deze score met 8% naar 42% ten opzichte van de eerste meting in 2017.

De aandachtspunten blijven dezelfde over de voorbije jaren.

In de GGZ zijn dat onder meer:

  • de mate waarin gelijkaardige informatie hulpverleners gelijklopende informatie geven (gemiddeld 35% gaf topscore "altijd");
  • het recht op vragen van een 'tweede mening' (25% van de patiënten gaf de topscore "altijd");
  • informatie over de kosten van de behandeling (28% gaf topscore "altijd");

In de algemene ziekenhuizen:

  • de mate waarin patiënten mee kunnen beslissen (45% geeft aan dat te kunnen);
  • de mate waarin patiënten geïnformeerd worden over de aandoening (52% geeft aan "altijd" voldoende geïnformeerd te zijn);
  • de mate waarin patiënten geïnformeerd worden de kostprijs (53%) van de opname.

Naar de website van VIKZ.

Het volledige rapport downloaden.

Op verschillende patiëntveiligheidsindicatoren is een duidelijke positieve evolutie merkbaar. Het mediane resultaat verbetert door de jaren heen. Twee voorbeelden.De laatste indicator kon in 2020 en 2021 in AZ en GGZ niet gemeten worden wegens COVID-19. Later dit jaar komen nieuwe resultaten van 2022 beschikbaar. De spreiding in resultaten is gedaald, waarbij instellingen die voorheen op bepaalde indicatoren mindere resultaten scoorden opschuiven richting hun sectorgenoten met betere cijfers.Het aantal patiënten dat na een klassieke opname in een ziekenhuis binnen de 7 dagen wordt heropgenomen via de dienst spoedgevallen ligt gemiddeld op 2,4%. Hier blijft er wel een relatief grote spreiding tussen ziekenhuizen (min=0,5%; max=3,7%).PatiëntentevredenheidMet de patiëntenpeilingen worden de ervaringen van patiënten met hun zorginstelling gemeten. Over de voorbije jaren zijn er in deze peilingen duidelijke positieve trends te zien. Zo steeg in de ziekenhuizen de algemene beoordeling van de patiënten die een score van 9 op 10 of meer gaven over de verblijfsopname sinds 2014 met 10% naar 65% in 2021. In de GGZ steeg deze score met 8% naar 42% ten opzichte van de eerste meting in 2017. De aandachtspunten blijven dezelfde over de voorbije jaren.In de GGZ zijn dat onder meer:In de algemene ziekenhuizen:Naar de website van VIKZ.Het volledige rapport downloaden.