Het Riziv publiceerde vandaag cijfers op zijn website over het teleconsult tijdens de coronacrisis. Het gaat om al geboekte uitgaven in de periode van 14 maart tot 31 mei. Het werkelijke aantal prestaties zal wellicht hoger blijken te liggen en de uitgaven kunnen nog oplopen.

Het zijn vooral huisartsen die deze teleconsults registreren. Het gaat om iets meer dan 3 miljoen telefonische adviezen door 18.906 artsen over de zorgcontinuïteit (nomenclatuurnummer 101135). Negen op tien van deze adviezen kwamen van huisartsen of haio's.

Hoe moet het verder na de covidcrisis? De huidige regeling voor teleconsultaties is immers maar tijdelijk. Binnen het Riziv denkt men daar nu over na - ook met een werkgroep van artsen. Het Riziv gaat rond deze tijd in een grootschalige enquête samen met de ziekenfondsen ook de burger naar zijn opinie vragen.

Meer dan 10.000 artsen gaven 650.000 telefonische adviezen voor de triage (101990) - een taak die aan de eerste lijn was toegewezen. Daar komen trouwens nog bijna 29.000 adviezen door wachtposten bij (101835).

De precieze aantallen en de uitgaven vindt u in onderstaande tabel.

Teleconsultaties voor zorgcontinuïteit vonden in Vlaanderen in verhouding iets minder frequent plaats.

Het Riziv geeft ook enkele grafieken met de evolutie.

© Riziv
© Riziv

Meer details vindt u nog op de website van het Riziv.

Het Riziv publiceerde vandaag cijfers op zijn website over het teleconsult tijdens de coronacrisis. Het gaat om al geboekte uitgaven in de periode van 14 maart tot 31 mei. Het werkelijke aantal prestaties zal wellicht hoger blijken te liggen en de uitgaven kunnen nog oplopen.Het zijn vooral huisartsen die deze teleconsults registreren. Het gaat om iets meer dan 3 miljoen telefonische adviezen door 18.906 artsen over de zorgcontinuïteit (nomenclatuurnummer 101135). Negen op tien van deze adviezen kwamen van huisartsen of haio's.Meer dan 10.000 artsen gaven 650.000 telefonische adviezen voor de triage (101990) - een taak die aan de eerste lijn was toegewezen. Daar komen trouwens nog bijna 29.000 adviezen door wachtposten bij (101835). De precieze aantallen en de uitgaven vindt u in onderstaande tabel. Teleconsultaties voor zorgcontinuïteit vonden in Vlaanderen in verhouding iets minder frequent plaats.Het Riziv geeft ook enkele grafieken met de evolutie.Meer details vindt u nog op de website van het Riziv.