Dat blijkt uit de jongste analyse van de gevraagde maximale ereloonsupplementen op eenpersoonskamers van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ).

"De tijd dat men zich beperkte tot het dubbele (100%) is intussen al even verleden tijd," merkt het VNZ op. Uit deze analyse blijkt dat nu nog acht Vlaamse en één Waals ziekenhuis (Moeskroen) een maximaal supplement van 'slechts' 100% vragen.

De ziekenhuisbarometer van de CM leert ons dat in september 2019 tien ziekenhuizen -waarvan negen Vlaamse- zich tevreden stelden met 100% Diezelfde barometer geeft aan dat in 2017 en 2018 respectievelijk elf en twaalf ziekenhuizen de ereloonsupplementen op eenpersoonskamers verhoogden.

Viermaal het tarief...

De trend gaat dus onmiskenbaar in stijgende lijn. Volgens de gegevens van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds bedraagt het Belgische gemiddelde momenteel maximaal 182% ereloonsupplement. Achter dat algemene gemiddelde gaan echter grote regionale verschillen schuil.

Al jarenlang spant Brussel de kroon. De ereloonsupplementen in acht van de elf hoofdstedelijke ziekenhuizen bedraagt 300%. Dat is viermaal het afgesproken Riziv-tarief! Het Brusselse gemiddelde staat als een huis: 270%...

Maxima in het Brusselse gewest

In Wallonië gaat het gemiddeld over 213% en in Vlaanderen bedraagt het 147%. "Dat de verschillen in ereloonsupplementen tussen ziekenhuizen tot driemaal meer kunnen zijn, is niet bepaald objectief verklaarbaar," zo noteert het VNZ hierbij. Van de 52 ziekenhuizen in Vlaanderen zijn er nu dus nog acht die zich beperken tot een maximum van 100%, acht vragen tussen 110 en 125%, 26 tussen 135 en 175% en bij tien ziekenhuizen -vaak de universitaire instellingen- gaat het over 200% extra.

Maxima in Vlaanderen

Maxima in Vlaanderen

Wallonië

Aan de andere kant van de taalgrens blijkt dat van de 28 Waalse ziekenhuizen enkel Moeskroen zich beperkt tot maximaal 100% ereloonsupplement op een eenpersoonskamer. Nog één Waals ziekenhuis blijft onder de 200% maar de overige 26 hospitalen vragen minstens 200% -met drie uitschieters tot 300%.

Maxima in Wallonië

Het VNZ merkt tot slot op dat haar hospitalisatieverzekering een terugbetaling tot 200% bovenop het Riziv-tarief waarborgt.

Dat blijkt uit de jongste analyse van de gevraagde maximale ereloonsupplementen op eenpersoonskamers van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ). "De tijd dat men zich beperkte tot het dubbele (100%) is intussen al even verleden tijd," merkt het VNZ op. Uit deze analyse blijkt dat nu nog acht Vlaamse en één Waals ziekenhuis (Moeskroen) een maximaal supplement van 'slechts' 100% vragen. De ziekenhuisbarometer van de CM leert ons dat in september 2019 tien ziekenhuizen -waarvan negen Vlaamse- zich tevreden stelden met 100% Diezelfde barometer geeft aan dat in 2017 en 2018 respectievelijk elf en twaalf ziekenhuizen de ereloonsupplementen op eenpersoonskamers verhoogden. De trend gaat dus onmiskenbaar in stijgende lijn. Volgens de gegevens van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds bedraagt het Belgische gemiddelde momenteel maximaal 182% ereloonsupplement. Achter dat algemene gemiddelde gaan echter grote regionale verschillen schuil. Al jarenlang spant Brussel de kroon. De ereloonsupplementen in acht van de elf hoofdstedelijke ziekenhuizen bedraagt 300%. Dat is viermaal het afgesproken Riziv-tarief! Het Brusselse gemiddelde staat als een huis: 270%... Maxima in het Brusselse gewestIn Wallonië gaat het gemiddeld over 213% en in Vlaanderen bedraagt het 147%. "Dat de verschillen in ereloonsupplementen tussen ziekenhuizen tot driemaal meer kunnen zijn, is niet bepaald objectief verklaarbaar," zo noteert het VNZ hierbij. Van de 52 ziekenhuizen in Vlaanderen zijn er nu dus nog acht die zich beperken tot een maximum van 100%, acht vragen tussen 110 en 125%, 26 tussen 135 en 175% en bij tien ziekenhuizen -vaak de universitaire instellingen- gaat het over 200% extra.Maxima in VlaanderenMaxima in VlaanderenAan de andere kant van de taalgrens blijkt dat van de 28 Waalse ziekenhuizen enkel Moeskroen zich beperkt tot maximaal 100% ereloonsupplement op een eenpersoonskamer. Nog één Waals ziekenhuis blijft onder de 200% maar de overige 26 hospitalen vragen minstens 200% -met drie uitschieters tot 300%. Maxima in WalloniëHet VNZ merkt tot slot op dat haar hospitalisatieverzekering een terugbetaling tot 200% bovenop het Riziv-tarief waarborgt.