U kon het al in de algemene media lezen. Gewezen staatssecretaris en ex-sp.a-voorzitter John Crombez verlaat de nationale politiek. Het doet wat denken aan die andere socialistische politicus en voormalig minister van sociale zaken en volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Hij verkoos eveneens een academische carrière boven de politiek.

Datagedreven

John Crombez wil een "nieuwe architectuur voor onze gezondheidszorg en sociale zekerheid" uittekenen. Over het precieze opzet wil de man voorlopig niet veel kwijt. "Voor we starten eind augustus, begin september spreken we de 'scope' van het onderzoeksproject nog grondig door. Uitvalsbasis is alleszins het UZ Gent en ik heb een contract met de UGent", zegt hij.

Een einddatum is nog niet voorzien. "Ook dat hangt af van de grootte van de scope en de snelheid waarmee we data kunnen verzamelen. In de beginfase staat dataverzameling centraal. Het wordt immers een sterk datagestuurd opzet waarbij we met modellen en analyses over alle segmenten van de gezondheidszorg heen gaan werken. Daarbij horen ook correlaties met verschillende domeinen van de sociale zekerheid. De analyse neemt bijvoorbeeld patiënten-trajecten, ziekenhuisfinanciering enz. mee."

Interuniversitair netwerk

John Crombez wil zo interdisciplinair mogelijk werken. "Voor de rekenmodellen zal dat bijvoorbeeld vooral met ingenieurs zijn, voor de meer sociale aspecten van het project gaat het over sociologen enz. Liefst interuniversitair."

Eerder dan te spreken over één project heeft de voormalige socialistische politicus het over "een netwerk van vakgroepen en onderzoekers die samen aan de slag gaan. De grootte van het team staat in functie daarvan."

Beleidstool

De ambities van de voormalige socialistische staatssecretaris zijn niet min. "Dit is inderdaad een zeer ambitieus project. De laatste jaren heb ik veel gewerkt rond sociale zekerheid en risico's in gezondheidszorg. De bedoeling is een 'tool' te ontwerpen waarvan het design bruikbaar is voor beleidsdoeleinden."

Volgens Crombez wordt nu immers al te vaak zonder beleidstool gediscussieerd over de architectuur van de gezondheidszorg. Terwijl het budget voor gezondheidszorg in termen van het Bruto Binnenlands Product wel met één vierde aangroeit.

Crombez is wel realistisch genoeg om te beseffen dat een tool ontwerpen niet noodzakelijk inhoudt dat ze gebruikt wordt. "Inderdaad, daarvoor heb ik lang genoeg in de politiek gezeten. Daarop is er nooit een garantie." Daarbij verwijst hij naar de "vele goede" KCE-rapporten van de laatste jaren. "Ze raakten zeer moeilijk één op één vertaald in het beleid. Vaak tot grote frustratie bij artsen en andere zorgverleners op het terrein."

De werven van De Block

Ook Open VLD-minister voor sociale zaken en volksgezondheid Maggie De Block ambieerde om via verschillende werven de gezondheidszorg ingrijpend te hervormen. John Crombez: "Ja, bij het begin van de legislatuur waren haar eerste ideeën hoopvol. Teveel is dat echter blijven hangen in de opstart. Ik verwijs naar de ziekenhuisfinanciering en de klinische ziekenhuisnetwerken. Ze zijn niet verder geraakt dan de eerste fase. Maar bij aanvang was het hoopvol."

Volgens Crombez ging Maggie De Block ook te traag. "Er is nood aan een objectiveerbare tool. Wanneer die er zal zijn, is moeilijk te zeggen. Maar het moet wel mogelijk zijn om dingen echt in gang te zetten op één legislatuur. Twaalf tot vijftien jaar of zelfs twee legislaturen is te lang voor een hervorming."

U kon het al in de algemene media lezen. Gewezen staatssecretaris en ex-sp.a-voorzitter John Crombez verlaat de nationale politiek. Het doet wat denken aan die andere socialistische politicus en voormalig minister van sociale zaken en volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Hij verkoos eveneens een academische carrière boven de politiek.John Crombez wil een "nieuwe architectuur voor onze gezondheidszorg en sociale zekerheid" uittekenen. Over het precieze opzet wil de man voorlopig niet veel kwijt. "Voor we starten eind augustus, begin september spreken we de 'scope' van het onderzoeksproject nog grondig door. Uitvalsbasis is alleszins het UZ Gent en ik heb een contract met de UGent", zegt hij. Een einddatum is nog niet voorzien. "Ook dat hangt af van de grootte van de scope en de snelheid waarmee we data kunnen verzamelen. In de beginfase staat dataverzameling centraal. Het wordt immers een sterk datagestuurd opzet waarbij we met modellen en analyses over alle segmenten van de gezondheidszorg heen gaan werken. Daarbij horen ook correlaties met verschillende domeinen van de sociale zekerheid. De analyse neemt bijvoorbeeld patiënten-trajecten, ziekenhuisfinanciering enz. mee." John Crombez wil zo interdisciplinair mogelijk werken. "Voor de rekenmodellen zal dat bijvoorbeeld vooral met ingenieurs zijn, voor de meer sociale aspecten van het project gaat het over sociologen enz. Liefst interuniversitair."Eerder dan te spreken over één project heeft de voormalige socialistische politicus het over "een netwerk van vakgroepen en onderzoekers die samen aan de slag gaan. De grootte van het team staat in functie daarvan."De ambities van de voormalige socialistische staatssecretaris zijn niet min. "Dit is inderdaad een zeer ambitieus project. De laatste jaren heb ik veel gewerkt rond sociale zekerheid en risico's in gezondheidszorg. De bedoeling is een 'tool' te ontwerpen waarvan het design bruikbaar is voor beleidsdoeleinden."Volgens Crombez wordt nu immers al te vaak zonder beleidstool gediscussieerd over de architectuur van de gezondheidszorg. Terwijl het budget voor gezondheidszorg in termen van het Bruto Binnenlands Product wel met één vierde aangroeit.Crombez is wel realistisch genoeg om te beseffen dat een tool ontwerpen niet noodzakelijk inhoudt dat ze gebruikt wordt. "Inderdaad, daarvoor heb ik lang genoeg in de politiek gezeten. Daarop is er nooit een garantie." Daarbij verwijst hij naar de "vele goede" KCE-rapporten van de laatste jaren. "Ze raakten zeer moeilijk één op één vertaald in het beleid. Vaak tot grote frustratie bij artsen en andere zorgverleners op het terrein." Ook Open VLD-minister voor sociale zaken en volksgezondheid Maggie De Block ambieerde om via verschillende werven de gezondheidszorg ingrijpend te hervormen. John Crombez: "Ja, bij het begin van de legislatuur waren haar eerste ideeën hoopvol. Teveel is dat echter blijven hangen in de opstart. Ik verwijs naar de ziekenhuisfinanciering en de klinische ziekenhuisnetwerken. Ze zijn niet verder geraakt dan de eerste fase. Maar bij aanvang was het hoopvol." Volgens Crombez ging Maggie De Block ook te traag. "Er is nood aan een objectiveerbare tool. Wanneer die er zal zijn, is moeilijk te zeggen. Maar het moet wel mogelijk zijn om dingen echt in gang te zetten op één legislatuur. Twaalf tot vijftien jaar of zelfs twee legislaturen is te lang voor een hervorming."