Patiënten die lijden aan elektrohypersensiviteit (ook wel EHS genoemd) reageren extreem heftig op straling. Volgens experts lijdt zo'n drie procent van de bevolking aan EHS, maar worden die patiënten vaak niet echt serieus genomen. Voor België zou dat immers betekenen dat zo'n 160.000 Belgen last hebben als ze in de buurt komen van gsm's, wifi etc.

EHS is hier geen erkende ziekte, in Nederland ook niet. Andere landen zoals Zweden en Noorwegen erkennen EHS wel.

Patiënten met EHS vermijden alle vormen van straling want blootstelling eraan veroorzaakt slapeloosheid, spierkrampen, oorsuizen, bloeddrukdaling en een dodelijke vermoeidheid. Beschermkledij bestaat wel, zodat de patiënten wel naar buiten kunnen als dat echt nodig is.

Met de installatie van de klamboes is het Gelreziekenhuis in Zutphen een van de weinige zorginstellingen die de ziekte serieus neemt en ook maatregelen treft.

Patiënten die lijden aan elektrohypersensiviteit (ook wel EHS genoemd) reageren extreem heftig op straling. Volgens experts lijdt zo'n drie procent van de bevolking aan EHS, maar worden die patiënten vaak niet echt serieus genomen. Voor België zou dat immers betekenen dat zo'n 160.000 Belgen last hebben als ze in de buurt komen van gsm's, wifi etc. EHS is hier geen erkende ziekte, in Nederland ook niet. Andere landen zoals Zweden en Noorwegen erkennen EHS wel.Patiënten met EHS vermijden alle vormen van straling want blootstelling eraan veroorzaakt slapeloosheid, spierkrampen, oorsuizen, bloeddrukdaling en een dodelijke vermoeidheid. Beschermkledij bestaat wel, zodat de patiënten wel naar buiten kunnen als dat echt nodig is. Met de installatie van de klamboes is het Gelreziekenhuis in Zutphen een van de weinige zorginstellingen die de ziekte serieus neemt en ook maatregelen treft.