Alles over België

Als het woord 'kafkaiaans' ergens op zijn plaats is, dan is het zeker bij de regelingen rond het ziekenvervoer. Het is van een zinloze, desoriënterende en nachtmerrieachtige complexiteit en zowel het noorden als het zuiden van het land hebben ermee te kampen.

De sluiting van verschillende privé-ziekenhuizen is nog maar het begin. Dat zegt Bart Visser, communicatie-adviseur voor de ziekenhuissector in het Algemeen Dagblad. Want ook Nederland is in hetzelfde bedje ziek als België: er zijn teveel ziekenhuizen.

Als iemand de diagnose van 'kanker' krijgt, stort zijn wereld in elkaar. Veel mensen gaan dan onmiddellijk op zoek naar informatie. Eerst bij de arts, maar vooral online. Wat betekent mijn kanker, wat zijn de mogelijke therapieën, waar kan ik terecht? In september is het Antikankerfonds gestart met het pilootproject My Cancer Navigator om kankerpatiënten te helpen in hun zoektocht naar informatie over hun kankerbehandeling. Twee maanden later worden de eerste patiënten al bijgestaan in het behandelingsproces van hun ziekte.

Een escalerend dispuut tussen de firma Zimmer Biomet bvba en de firma Heraeus heeft geleid tot een uitspraak van het Hof van Beroep van Bergen. Die heeft de firma Zimmer Biomet verboden om vanaf 27 november bepaalde botcementen in België te importeren, aan te bieden of te verkopen. Het verbod geldt voor de botcementen Refobacin® Bone Cement R, Biomet Bone Cement R, Refobacin® Plus Bone Cement, Biomet Plus Bone Cement, Refobacin® Revision, Biomet Bone Cement V en Refobacin® Bone Cement LV.

Borstkanker is de meest voorkomende kwaadaardige tumor bij de Belgische vrouw: ongeveer 1 op 9 vrouwen in België wordt hier vóór de leeftijd van 75 jaar mee geconfronteerd. Dagelijks krijgen 26 Belgische vrouwen deze diagnose. Elk jaar in oktober vestigen artsen, patiëntenverenigingen, onderzoeksinstellingen en behandelingscentra met behulp van verschillende acties en campagnes wereldwijd de aandacht op borstkanker. Ook onze nationale borstkankercampagne Think pink zet dan extra in op sensibiliserin

De Nederlandse ziekenhuizen kreunen onder het personeelstekort. Specialisten in de ziekenhuizen aan de grens met België hangen hun jas in Nederland aan de haak en steken de grens over of starten een praktijk buiten het ziekenhuis. De zoektocht naar geschikt personeel zorgt er zelfs voor dat operaties niet doorgaan, gewoonweg uit gebrek aan medisch personeel, ook verpleegkundigen.

Janssen Pharmaceutica NV en Janssen-Cilag NV hebben vorige week een hernieuwing van het innovatiecharter met de Universiteit Gent en het Universitair Ziekenhuis Gent ondertekend. Het innovatiecharter is onderdeel van een initiatief om meer kennis en expertise uit te wisselen, wetenschappelijk talent te stimuleren en innovaties sneller bij de patiënt te brengen.

Wijzigingen in programma aankomst en vertrekdag zijn mogelijk afhankelijk van het vluchtschema.

In 2017 werden in België 524 klinische studies voor nieuwe geneesmiddelen goedgekeurd. Dat is een stijging met 18 eenheden, ten opzichte van 2016. Die stijging is mede het gevolg van het record bedrag aan investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling van de biofarmaceutische bedrijven in ons land (3,5 miljard EUR in 2017). 80% van de klinische proeven in ons land worden door bedrijven gefinancierd, de overige 20% door de academische gemeenschap. Op 20 mei 2018 wordt de Internationale Dag van de Klinische Studies gevierd.

Een jaar na inhuizing op campus kennedylaan stelt az groeninge trots de nieuwe helihaven voor. De helihaven laat toe dat helikopters voor zowel patiëntenvervoer als voor andere medische doeleinden veilig kunnen landen in de nabijheid van het ziekenhuis. Daarmee biedt az groeninge grotere toegankelijkheid bij urgente situaties.

U dacht dat de exuberante prijzen van geneesmiddelen iets was waar alleen België mee kampt? In Nederland klinken dezelfde luide stemmen dat geneesmiddelen voor zeldzame ziekten onaanvaardbaar duur zijn. Het AMC in Amsterdam besloot niet langer te roepen, maar te handelen. Het maakt nu zelf een van de dure weesgeneesmiddelen.

Als we lief zijn, spreken we over 'nieuwe uitdagingen'. Maar het is een feit dat het ziekenhuislandschap het laatste jaar in een sneltempo verandert. ING heeft, net als in 2017, besloten om mee te werken aan een collectieve denkoefening rond dit onderwerp, samen met verschillende 'Key Opinion Leaders', elk expert in hun domein. Hetgeen resulteerde, via het concept 'health prospectING', in eennieuwe studie van ANTARES Consulting.

Het UZA ontving een internationale erkenning als supraregionaal of level-1 traumacentrum voor volwassenen en kinderen. Een gespecialiseerd traumateam staat 24 uur op 24 uur klaar om de zwaarst gekwetste slachtoffers bij ongevallen op te vangen.

De twee Amsterdamse ziekenhuizen, het AMC en het VUmc gaan fuseren. Die fusie heeft begin vorige week zelfs voor een hoorzitting gezorgd in de Nederlandste Tweede Kamer. Niet iedereen is echter even enthousiast over deze megafusie.

De hiv-kliniek van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) test vanaf heden een innovatieve manier om hiv-patiënten op te volgen. Patiënten die, in samenspraak met hun behandelende arts, in aanmerking komen, kunnen ervoor kiezen om één consultatie op twee te vervangen door een digitale opvolging.