Alles over Nederland

De sluiting van verschillende privé-ziekenhuizen is nog maar het begin. Dat zegt Bart Visser, communicatie-adviseur voor de ziekenhuissector in het Algemeen Dagblad. Want ook Nederland is in hetzelfde bedje ziek als België: er zijn teveel ziekenhuizen.

De MC IJsselmeerziekenhuizen, die in Lelystad, Dronten en Emmeloord gevestigd zijn, hebben uitstel van betaling gevraagd. Volgens de ziekenhuisdirectie is een faillissement onvermijdelijk. Ook het MC Slotervaart heeft 'surseance' aangevraagd. Daarmee lijkt het einde van de private ziekenhuizen in Nederland in zicht te zijn.

De Nederlandse ziekenhuizen kreunen onder het personeelstekort. Specialisten in de ziekenhuizen aan de grens met België hangen hun jas in Nederland aan de haak en steken de grens over of starten een praktijk buiten het ziekenhuis. De zoektocht naar geschikt personeel zorgt er zelfs voor dat operaties niet doorgaan, gewoonweg uit gebrek aan medisch personeel, ook verpleegkundigen.

Dave Allegaert (41) uit Beveren-Leie gaat tot eind 2019 in Amsterdam wonen en werken. Zijn opdracht? Het universitaire ziekenhuis aldaar mee aan de nodige kwaliteitslabels helpen. Dat de grootste zorginstelling van Nederland hem daarvoor tijdelijk binnenhaalt, is toch wel een grote eer en dankt hij mee aan het feit dat hij de klus ook met succes voor zijn huidige werkgever AZ Groeninge hielp klaren.

Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag het nieuwe gebouw van Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht geopend. Het is het schoolvoorbeeld van wat een referentiecentrum moet zijn : Nederlands onderzoek naar kanker en de zorg voor kinderen met kanker wordt op één plaats samengebracht zodat dat werk beter kan worden uitgevoerd dan wanneer dit verspreid over het land wordt gedaan. Ook kan kennis beter worden uitgebouwd.

U dacht dat de exuberante prijzen van geneesmiddelen iets was waar alleen België mee kampt? In Nederland klinken dezelfde luide stemmen dat geneesmiddelen voor zeldzame ziekten onaanvaardbaar duur zijn. Het AMC in Amsterdam besloot niet langer te roepen, maar te handelen. Het maakt nu zelf een van de dure weesgeneesmiddelen.

In Nederland is het al verplicht: de labowaarden van nierpatiënten worden automatisch ook naar de apotheker gestuurd zodat hij er rekening mee kan houden als hij de medicatielijst overloopt. In de Kempen heeft men nu een gelijkaardig initiatief. Naar aanleiding van de Wereldnierdag op donderdag 8 maart hebben artsen en apothekers uit de Kempen het gebruik van een nierpasje geïntroduceerd.

Eerder deze week stond de pers er vol van: de MRI's zijn zo overbevraagd dat ze dag en nacht moeten draaien... Net op dat moment werd op het European Congress of Radiology in Wenen de nieuwe Ingenia Elition 3.0T van Philips voorgesteld. Een MRI die, volgens teamleider Raschel Van Luijck van het AMC in Amsterdam - het eerste ziekenhuis die deze scanner in gebruik heeft genomen - zorgt voor een opvallende tijdsbesparing.

De twee Amsterdamse ziekenhuizen, het AMC en het VUmc gaan fuseren. Die fusie heeft begin vorige week zelfs voor een hoorzitting gezorgd in de Nederlandste Tweede Kamer. Niet iedereen is echter even enthousiast over deze megafusie.

De spoedafdeling van az Vesalius in Tongeren gebruikt sinds kort een screeningstool om kindermishandeling op te sporen. Aan de hand van een korte vragenlijst die de spoedverpleegkundige moet overlopen bij elke minderjarige patiënt kan een vermoeden van kindermishandeling worden vastgesteld en geregistreerd, en kunnen er vervolgstappen genomen worden.

Het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen is winnaar van de NIAZ Jaarprijs 2017. Van tien finalisten kreeg deze instelling de hoogste score van de vakjury. Met de Jaarprijs bevordert het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg het delen van goede voorbeelden om de zorg steeds verder te verbeteren.

Het Gelre in het Nederlandse Zutphen heeft een echte primeur: patiënten die lijden aan elektrohypersensiviteit - het extreem gevoelig zijn aan allerlei straling - krijgen een soort klamboe rond hun bed, een baldakijn gemaakt van 80 procent nylon en 20 procent zilver. Met deze baldakijn kunnen hoogfrequente velden, zoals wifi-straling, worden gedempt.

De Lancet Neurology heeft een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat het gebruik van een eenmaal daags geconsumeerde medische voedingsdrank bij mensen met prodromale Alzheimer (het vroege stadium van deze ziekte, voordat er dementie optreedt), resulteert in een significante stabilisatie van het dagelijkse cognitieve en praktische functioneren en in een verminderde afname van hersenvolume. De specifieke neuropsychologische testbatterij (NTB)* verbeterde wel niet. De drank bevat 'Fortasyn Connect', een speciale combinatie van essentiële vetzuren, vitamines en andere voedingsstoffen**.

Dacht u dat de financieel precaire situatie van zoveel Belgische ziekenhuizen een typisch Belgisch probleem is? Kijk dan maar eens over de grens. Bijna een kwart van de algemene ziekenhuizen in Nederland staat er financieel niet goed voor. En dit is nog maar het begin want, net zoals in België, zien de Nederlandse ziekenhuizen een tijd tegemoet waarin 1,9 miljard euro moet bespaard worden in de curatieve zorg.

Sinds begin deze maand is in Amsterdam het eerste Turkse privé-ziekenhuis geopend. Eigenaar ervan is het internationale Turkse ziekenhuisconcern Acibadem. Het ziekenhuis zal zich in eerste instantie met elf specialismen bezighouden.

Een nieuwe trend heeft Nederland bereikt: een ziekenhuis huurt een operatiezaal, in plaats van ze zelf te bouwen. Het Admiraal de Ruyterziekenhuis in Goes heeft de 'eer' om de bouw van zijn nieuw operatiekwartier helemaal uit te besteden aan Siemens. In ruil verbindt het ziekenhuis zich tot een langlopend en bindend huurcontract met Siemens.

In Nederland is heisa ontstaan nadat de resultaten van een onderzoek door IntraKoop (een soort Nederlandse TestAankoop) ongenuanceerd in de pers zijn verschenen. Uit dat onderzoek bleek immers dat er miljoenen euro's 'te veel' wordt betaald aan knie- en heupimplantaten omdat chirurgen weigeren over te schakelen op goedkopere alternatieven en kiezen voor het duurdere materiaal.

Tot zaterdag wordt in het gebouw van de Eerste Kamer in Den Haag onder meer gedebateerd over de grensoverschrijdende zorg in de Benelux. Het thema van deze Benelux Parlementaire Assemblee is 'Patiënten zonder grenzen: barrières wegwerken in de Benelux'

Het leek bijna logisch, maar toch heeft het bloed, zweet, tranen en heel veel goede wil gevergd: de Europese Referentienetwerken (ERN) zijn een feit. 900 medische teams uit 300 ziekenhuizen zullen grensoverschrijdend werken voor de diagnose en behandeling van zeldzame of weinig voorkomende complexe ziekten.

In Nederland zitten ook de ziekenhuizen in woelig water, zeker nu Arcadis, een consultancybedrijf, heeft berekend dat zo'n 40 procent van de Nederlandse ziekenhuizen veel te ruim is en te duur gehuisvest. Het onderzoek gebeurde zowel in academische als in niet-academische ziekenhuizen. De consultants vergeleken het aantal vierkante meters met de ziekenhuisproductie per vierkante meter. Die productie is met 16 procent gedaald, zo berekende Arcadis.