Dat zijn een paar punten die uit de begrotingsonderhandelingen van de regering zijn naar voren gekomen. Een oplossing voor de gestegen energiekosten, buiten de Riziv-begroting - dat was ook een van de vragen uit de begrotingsnota die het Verzekeringscomité van het Riziv op 3 oktober goedkeurde.

'Nieuwe maatregelen'

Maandag 17 oktober moet de Algemene Raad van het Riziv zijn uiteindelijke zegen over het voorstel van de gezondheidszorgbegroting geven. Ondertussen zijn de krijtlijnen die de regering heeft uitgetekend bekend. Die staan, voor zover we zien, het voorstel van het Verzekeringscomité niet in de weg.

De gezondheidszorgbegroting voor 2023 bedraagt 35,3 miljard euro. Dat is inclusief een gezondheidsindex van 8,14% en de groeinorm van 2,5%. De indexmassa bedraagt bijna anderhalf miljard. Daarbovenop komt een spilindexmassa van een kleine 700.000 voor 2022, en van tegen de 300.000 voor 2023.

Het verschil tussen het begrote bedrag en de technische raming van de uitgaven in 2023 bedraagt 175 miljoen euro. Het Verzekeringscomité wil door 'appropriate care', verdeeld over de verschillende sectoren, in het laatste trimester van 2023 nog eens 20 miljoen euro vrijmaken om bij dit aan nieuwe maatregelen te besteden budget te voegen (op jaarbasis zou dat dus 80 miljoen euro moeten opleveren).

De nieuwe maatregelen zijn onderverdeeld in drie grote clusters.

Een eerste cluster omvat een tiental maatregelen voor de financiële toegankelijkheid van zorg, samen goed voor zo'n 27,5 miljoen euro. Een voorbeeld is bijvoorbeeld uitbreiding van de terugbetaling voor bepaalde prestaties in de tandzorg naar kinderen, waar 3,5 miljoen euro naartoe gaat. Maar 6,5 miljoen is opzij gezet voor het ziekentransport tussen ziekenhuizen.

Naar de tweede cluster van maatregelen voor de fysieke toegankelijkheid van zorg gaat een totaal bedrag van 16 miljoen. Hier zit 6,5 miljoen in voor somatische zorg voor psychiatrische patiënten, en 8,4 miljoen voor hersteleenheden die de continuïteit tussen ziekenhuis en de thuissituatie moeten verzekeren - daar komt eerst nog overleg over met de regio's

Een derde cluster krijgt liefst 150 miljoen euro en omvat maatregelen die het welzijn van zorgverleners moeten bevorderen. Hier zit liefst 100 miljoen euro in voor ondersteuning van de praktijken van zorgverleners die de officiële tarieven toepassen. Daarnaast zit in deze cluster een budget van 15 miljoen verscholen om cyber attacks tegen ziekenhuissystemen tegen te gaan.

Indexeringsmechanisme

De nota beschouwt tariefzekerheid overigens als een van de prioriteiten voor de komende periode. Het Verzekeringscomité wil een breed overleg tot stand brengen over het overlegmodel om de 'spiraal van deconventionering' tegen te gaan.

Maar dat een bedrag van 100.000 miljoen exclusief ging naar ondersteuning van geconventioneerde zorgverleners, schoot in het verkeerde keelgat van de artsenvertegenwoordigers van niet alleen Bvas, maar ook Kartel/ASGB. Kartel voerde aan dat het in sommige specialismen moeilijk is om uit de kosten te komen als men de Riziv-tarieven toepast. Deze twee artsensyndicaten brachten op de banken van de zorgverleners hun tegenstem uit.

De meerderheid van de zorgverleners stemde overigens wel vóór het voorstel van begroting - wat een vereiste is om goedkeuring te verkrijgen, een meerderheid op de banken van de ziekenfondsen volstaat niet.

De begrotingsnota van het Verzekeringscomité gaat over het algemeen in op de brede oriënteringen in het beleid - transversale zorg, gezondheidsdoelstellingen, een meerjarenbegroting - en wat het daarvoor nodig acht.

De nota dringt ook uitdrukkelijk aan op een aanpassing van het indexeringsmechanisme in de zorg. Dat de gezondheidsindex voor de Riziv-begroting ruim achter loopt op de spilindex voor de lonen, en op de stijging van de kosten door de inflatie in het het algemeen, is dit jaar duidelijk problematisch gebleken.

Groeinorm

De regering behield de groeinorm van 2,5% voor het gezondheidszorgbudget in 2023. Dat maakt dat de te besteden marge voor de drie clusters van nieuwe maatregelen behouden blijft. Al is het afwachten wat de Algemene Raad op 17 oktober beslist.

De regering krijgt voor de begroting van 2023 en 2024 de kritiek dat ze de kans heeft gemist om meer diepgaande hervormingen te realiseren. Maar door niet te knippen in het budget voor de ziekteverzekering kan het Riziv wel doorgaan met de eigen hervormingsagenda.

Overigens wordt er wel een stuk van de groeinorm van de gezondheidsbegroting afgenomen in 2024. De groeinorm zal dan maar 2% bedragen.

Maar minister Frank Vandenbroucke krijgt het daarmee overeenkomende bedrag van 169 miljoen euro wel terug. Hij wil het besteden aan onder meer een betere vergoeding voor de ambulanciers - en aan de huisartsenwachtposten en de telefonische triage door 1733-operatoren.

Wat de ziekenhuizen verder betreft, zij kunnen mee genieten van de verlaagde RSZ-bijdragen voor hun personeel in de eerste twee kwartalen van 2023. Dat zou de sector 195 miljoen euro opleveren.

Dat zijn een paar punten die uit de begrotingsonderhandelingen van de regering zijn naar voren gekomen. Een oplossing voor de gestegen energiekosten, buiten de Riziv-begroting - dat was ook een van de vragen uit de begrotingsnota die het Verzekeringscomité van het Riziv op 3 oktober goedkeurde. 'Nieuwe maatregelen'Maandag 17 oktober moet de Algemene Raad van het Riziv zijn uiteindelijke zegen over het voorstel van de gezondheidszorgbegroting geven. Ondertussen zijn de krijtlijnen die de regering heeft uitgetekend bekend. Die staan, voor zover we zien, het voorstel van het Verzekeringscomité niet in de weg. De gezondheidszorgbegroting voor 2023 bedraagt 35,3 miljard euro. Dat is inclusief een gezondheidsindex van 8,14% en de groeinorm van 2,5%. De indexmassa bedraagt bijna anderhalf miljard. Daarbovenop komt een spilindexmassa van een kleine 700.000 voor 2022, en van tegen de 300.000 voor 2023.Het verschil tussen het begrote bedrag en de technische raming van de uitgaven in 2023 bedraagt 175 miljoen euro. Het Verzekeringscomité wil door 'appropriate care', verdeeld over de verschillende sectoren, in het laatste trimester van 2023 nog eens 20 miljoen euro vrijmaken om bij dit aan nieuwe maatregelen te besteden budget te voegen (op jaarbasis zou dat dus 80 miljoen euro moeten opleveren).De nieuwe maatregelen zijn onderverdeeld in drie grote clusters. Een eerste cluster omvat een tiental maatregelen voor de financiële toegankelijkheid van zorg, samen goed voor zo'n 27,5 miljoen euro. Een voorbeeld is bijvoorbeeld uitbreiding van de terugbetaling voor bepaalde prestaties in de tandzorg naar kinderen, waar 3,5 miljoen euro naartoe gaat. Maar 6,5 miljoen is opzij gezet voor het ziekentransport tussen ziekenhuizen.Naar de tweede cluster van maatregelen voor de fysieke toegankelijkheid van zorg gaat een totaal bedrag van 16 miljoen. Hier zit 6,5 miljoen in voor somatische zorg voor psychiatrische patiënten, en 8,4 miljoen voor hersteleenheden die de continuïteit tussen ziekenhuis en de thuissituatie moeten verzekeren - daar komt eerst nog overleg over met de regio'sEen derde cluster krijgt liefst 150 miljoen euro en omvat maatregelen die het welzijn van zorgverleners moeten bevorderen. Hier zit liefst 100 miljoen euro in voor ondersteuning van de praktijken van zorgverleners die de officiële tarieven toepassen. Daarnaast zit in deze cluster een budget van 15 miljoen verscholen om cyber attacks tegen ziekenhuissystemen tegen te gaan. IndexeringsmechanismeDe nota beschouwt tariefzekerheid overigens als een van de prioriteiten voor de komende periode. Het Verzekeringscomité wil een breed overleg tot stand brengen over het overlegmodel om de 'spiraal van deconventionering' tegen te gaan.Maar dat een bedrag van 100.000 miljoen exclusief ging naar ondersteuning van geconventioneerde zorgverleners, schoot in het verkeerde keelgat van de artsenvertegenwoordigers van niet alleen Bvas, maar ook Kartel/ASGB. Kartel voerde aan dat het in sommige specialismen moeilijk is om uit de kosten te komen als men de Riziv-tarieven toepast. Deze twee artsensyndicaten brachten op de banken van de zorgverleners hun tegenstem uit.De meerderheid van de zorgverleners stemde overigens wel vóór het voorstel van begroting - wat een vereiste is om goedkeuring te verkrijgen, een meerderheid op de banken van de ziekenfondsen volstaat niet.De begrotingsnota van het Verzekeringscomité gaat over het algemeen in op de brede oriënteringen in het beleid - transversale zorg, gezondheidsdoelstellingen, een meerjarenbegroting - en wat het daarvoor nodig acht. De nota dringt ook uitdrukkelijk aan op een aanpassing van het indexeringsmechanisme in de zorg. Dat de gezondheidsindex voor de Riziv-begroting ruim achter loopt op de spilindex voor de lonen, en op de stijging van de kosten door de inflatie in het het algemeen, is dit jaar duidelijk problematisch gebleken.GroeinormDe regering behield de groeinorm van 2,5% voor het gezondheidszorgbudget in 2023. Dat maakt dat de te besteden marge voor de drie clusters van nieuwe maatregelen behouden blijft. Al is het afwachten wat de Algemene Raad op 17 oktober beslist. De regering krijgt voor de begroting van 2023 en 2024 de kritiek dat ze de kans heeft gemist om meer diepgaande hervormingen te realiseren. Maar door niet te knippen in het budget voor de ziekteverzekering kan het Riziv wel doorgaan met de eigen hervormingsagenda.Overigens wordt er wel een stuk van de groeinorm van de gezondheidsbegroting afgenomen in 2024. De groeinorm zal dan maar 2% bedragen.Maar minister Frank Vandenbroucke krijgt het daarmee overeenkomende bedrag van 169 miljoen euro wel terug. Hij wil het besteden aan onder meer een betere vergoeding voor de ambulanciers - en aan de huisartsenwachtposten en de telefonische triage door 1733-operatoren.Wat de ziekenhuizen verder betreft, zij kunnen mee genieten van de verlaagde RSZ-bijdragen voor hun personeel in de eerste twee kwartalen van 2023. Dat zou de sector 195 miljoen euro opleveren.