Eind deze maand zwaait Jo De Cock wegens pensionering af als administrateur-generaal van het Riziv. We vroegen minister van sociale zaken en volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) om even terug te blikken op de carrière van de hoge ambtenaar. De minister is bepaald niet zuinig met lof.

"Bijzonder is ook," getuigt Vandenbroucke, "dat onze wegen elkaar tweemaal kruisten, twintig jaar geleden tijdens mijn eerste periode op sociale zaken (1999-2003) en nu weer. We hebben altijd zeer intens samengewerkt. Jo heeft snel een goede relatie met een minister. Dat getuigt van grote kwaliteiten. Je kan er vlug mee aan de slag als partner. Hij slaagt erin vertrouwen te wekken en dat te houden."

Bemiddelaar

De afscheidnemende administrateur-generaal leidde tijdens zijn carrière heel wat onderhandelingen in goede banen. Momenteel is hij onder meer voorzitter van de commissie artsen-ziekenfondsen en recent bracht Jo De Cock bijvoorbeeld ook de negotiaties over een nieuw sociaal statuut van de artsen-specialisten tot een goed einde.

Jo De Cock is een bemiddelaar pur sang. "Precies omdat hij erin slaagt het vertrouwen van mensen te winnen en dat niet te beschamen," geeft minister Vandenbroucke als verklaring.

'Civil servant'

Een belangrijk punt voor de Vooruit-excellentie is het "zeer grote respect" dat Jo De Cock aan de dag legt voor de democratische besluitvorming en de politici. "Als topambtenaar is hij een partner die beslissingen uitvoert. Maar wel een kritische partner die argumenteert. Zo heb ik het graag. Jo wijst op risico's, moeilijkheden en valkuilen en zoekt mee oplossingen."

Volgens Vandenbroucke is een 'civil servant' van dat kaliber eerder zeldzaam. "Hij slaagt erin het partijpolitieke niveau te overstijgen. Of het nu gaat over een liberale, socialistische, christendemocratische, Vlaamse of Franstalige minister.... Geef je Jo De Cock vertrouwen dan krijg je het terug en is hij loyaal. Hij wil dat de minister slaagt ongeacht de ideologie. Voor hem is de essentie dat het over democratische besluitvorming gaat, over een regeerakkoord dat uitgevoerd wordt."

Coronacrisis

Dat de leidende ambtenaar minder zichtbaar zou zijn in de huidige coronacrisis weerlegt minister Vandenbroucke.

"Natuurlijk komen Erika Vlieghe, Pedro Facon en andere experts en wetenschappers meer op de voorgrond. Maar vanaf de eerste dag en tot op vandaag is Jo bezig om praktische zaken tot een goed einde te brengen. Denk bijvoorbeeld aan de gratis PCR-testen, het federale testplatform, het broze evenwicht tussen ziekenhuis- en privé-labo's. In alles wil hij vooruitgang boeken. Voor de reglementering en Riziv-terugbetaling is hij zeer belangrijk. Zo is de vaccinatiecampagne wel een bevoegdheid van de gemeenschappen maar bij de financiering van de vaccinatiecentra heeft het Riziv een grote rol gespeeld."

Internationale context

Verder wijst minister Vandenbroucke nog op de interesse van Jo De Cock in de internationale context. "Zijn nalatenschap zit zeker in zijn farma-beleid met onder meer BeNeLuxA, het vrij verkeer van mensen, internationale verzekerbaarheid, de grensregio's... In grensoverschrijdende dossiers had hij steeds 'appetijt' en was hij vooruitziend."

Tot slot geeft de Vooruit-minister mee dat Jo De Cock ook na zijn pensionering in een aantal dossiers een rol van betekenis zal blijven spelen. Onder meer als voorzitter van de medicomut. "Zonder als schoonmoeder van het Riziv op te treden, is het toch de bedoeling dat Jo zelfstandig sommige specifieke thema's verder opvolgt," aldus Frank Vandenbroucke.

Eind deze maand zwaait Jo De Cock wegens pensionering af als administrateur-generaal van het Riziv. We vroegen minister van sociale zaken en volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) om even terug te blikken op de carrière van de hoge ambtenaar. De minister is bepaald niet zuinig met lof. "Bijzonder is ook," getuigt Vandenbroucke, "dat onze wegen elkaar tweemaal kruisten, twintig jaar geleden tijdens mijn eerste periode op sociale zaken (1999-2003) en nu weer. We hebben altijd zeer intens samengewerkt. Jo heeft snel een goede relatie met een minister. Dat getuigt van grote kwaliteiten. Je kan er vlug mee aan de slag als partner. Hij slaagt erin vertrouwen te wekken en dat te houden."De afscheidnemende administrateur-generaal leidde tijdens zijn carrière heel wat onderhandelingen in goede banen. Momenteel is hij onder meer voorzitter van de commissie artsen-ziekenfondsen en recent bracht Jo De Cock bijvoorbeeld ook de negotiaties over een nieuw sociaal statuut van de artsen-specialisten tot een goed einde.Jo De Cock is een bemiddelaar pur sang. "Precies omdat hij erin slaagt het vertrouwen van mensen te winnen en dat niet te beschamen," geeft minister Vandenbroucke als verklaring.Een belangrijk punt voor de Vooruit-excellentie is het "zeer grote respect" dat Jo De Cock aan de dag legt voor de democratische besluitvorming en de politici. "Als topambtenaar is hij een partner die beslissingen uitvoert. Maar wel een kritische partner die argumenteert. Zo heb ik het graag. Jo wijst op risico's, moeilijkheden en valkuilen en zoekt mee oplossingen."Volgens Vandenbroucke is een 'civil servant' van dat kaliber eerder zeldzaam. "Hij slaagt erin het partijpolitieke niveau te overstijgen. Of het nu gaat over een liberale, socialistische, christendemocratische, Vlaamse of Franstalige minister.... Geef je Jo De Cock vertrouwen dan krijg je het terug en is hij loyaal. Hij wil dat de minister slaagt ongeacht de ideologie. Voor hem is de essentie dat het over democratische besluitvorming gaat, over een regeerakkoord dat uitgevoerd wordt."Dat de leidende ambtenaar minder zichtbaar zou zijn in de huidige coronacrisis weerlegt minister Vandenbroucke. "Natuurlijk komen Erika Vlieghe, Pedro Facon en andere experts en wetenschappers meer op de voorgrond. Maar vanaf de eerste dag en tot op vandaag is Jo bezig om praktische zaken tot een goed einde te brengen. Denk bijvoorbeeld aan de gratis PCR-testen, het federale testplatform, het broze evenwicht tussen ziekenhuis- en privé-labo's. In alles wil hij vooruitgang boeken. Voor de reglementering en Riziv-terugbetaling is hij zeer belangrijk. Zo is de vaccinatiecampagne wel een bevoegdheid van de gemeenschappen maar bij de financiering van de vaccinatiecentra heeft het Riziv een grote rol gespeeld."Internationale contextVerder wijst minister Vandenbroucke nog op de interesse van Jo De Cock in de internationale context. "Zijn nalatenschap zit zeker in zijn farma-beleid met onder meer BeNeLuxA, het vrij verkeer van mensen, internationale verzekerbaarheid, de grensregio's... In grensoverschrijdende dossiers had hij steeds 'appetijt' en was hij vooruitziend."Tot slot geeft de Vooruit-minister mee dat Jo De Cock ook na zijn pensionering in een aantal dossiers een rol van betekenis zal blijven spelen. Onder meer als voorzitter van de medicomut. "Zonder als schoonmoeder van het Riziv op te treden, is het toch de bedoeling dat Jo zelfstandig sommige specifieke thema's verder opvolgt," aldus Frank Vandenbroucke.