Dat standpunt huldigde minister Vandenbroucke (s.pa) naar aanleiding van de Maha-studie over de ziekenhuisfinanciering. Hij wil van die jaarlijkse analyse gebruik maken om enkele oeroude, taaie dossiers van alle stof te ontdoen.

'Zuiver' honorarium

"Iedereen - artsen, overheid, beheerders - stelt vast dat het financieringssysteem uitermate fragiel is. Dat maakt het ook moeilijk aanstuurbaar", stelt de minister. Van de pandemie kan men gebruik maken om de ziekenhuisfinanciering te hervormen.

"Ook het debat over de herijking van de erelonen dienen we te voeren." Er moet immers niet alleen meer maar ook beter geïnvesteerd worden in de zorg. "Het regeerakkoord besteedt veel aandacht aan de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Een belangrijke stap voorwaarts is technische apparatuur rechtstreeks door de overheid te laten financieren en niet langer door de afhoudingen op de honoraria en het geneesmiddelenverbruik", zei Vandenbroucke in het duidingsprogramma Terzake. De minister wil komen tot een 'zuiver' honorarium op basis van intellectuele inspanningen, de tijd die artsen besteden en de verantwoordelijkheid die ze nemen. "Dat ontneemt hen de prikkel om altijd maar meer te presteren."

Vandenbroucke is zich bewust van de complexiteit. "Het debat over een herijking van de nomenclatuur moet gevoerd worden. Dat staat ook in alle regeerakkoorden van de laatste jaren maar het is gruwelijk ingewikkeld en er is veel lobbywerk en weerstand. Dit gaat over het soort gezondheidszorg dat we willen", zei hij nog.

Niet akkoord

Dokter Marc Moens, voorzitter van het Vlaams Artsensyndicaat, voegde er in Terzake aan toe dat de gruwelijk moeilijke operatie volop aan de gang is. "Anderhalf jaar geleden werden binnen het Riziv drie groepen opgericht om de nomenclatuur te herzien. Bovendien herijken we jaar na jaar", aldus dokter Moens die niet akkoord gaat over het 'zuiver' honorarium. "Artsen eisen medebeheer in de ziekenhuizen. We willen investeringen in toestellen en materiaal niet afsplitsen van intellectuele prestaties. Als arts weten we beter dan de ziekenhuisbestuurder of de econoom wat nodig is."

Bij monde van gedelegeerd bestuurder Margot Cloet vraagt Zorgnet-Icuro de huidige crisis te zien als een opportuniteit. "Zo kunnen we niet verder", aldus Cloet. "Het huis van de ziekenhuisfinanciering staat volledig op instorten. Verandert er niets fundamenteels dan wordt het de komende jaren 'meer van hetzelfde'. Wij vragen een kostendekkend Budget Financiële Middelen zodat de afhankelijkheid van honoraria en marges op farmaceutische producten kan afnemen."

Zorgnet-Icuro is voorstander van een heroriëntatie binnen de nomenclatuur van prestatiegerichte financiering naar financiering van opdrachten en modules. "Daarbij zijn criteria als multidisciplinaire samenwerking, kwaliteit en performance van de outcome richtinggevend," besluit Margot Cloet.

Dat standpunt huldigde minister Vandenbroucke (s.pa) naar aanleiding van de Maha-studie over de ziekenhuisfinanciering. Hij wil van die jaarlijkse analyse gebruik maken om enkele oeroude, taaie dossiers van alle stof te ontdoen.'Zuiver' honorarium "Iedereen - artsen, overheid, beheerders - stelt vast dat het financieringssysteem uitermate fragiel is. Dat maakt het ook moeilijk aanstuurbaar", stelt de minister. Van de pandemie kan men gebruik maken om de ziekenhuisfinanciering te hervormen."Ook het debat over de herijking van de erelonen dienen we te voeren." Er moet immers niet alleen meer maar ook beter geïnvesteerd worden in de zorg. "Het regeerakkoord besteedt veel aandacht aan de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Een belangrijke stap voorwaarts is technische apparatuur rechtstreeks door de overheid te laten financieren en niet langer door de afhoudingen op de honoraria en het geneesmiddelenverbruik", zei Vandenbroucke in het duidingsprogramma Terzake. De minister wil komen tot een 'zuiver' honorarium op basis van intellectuele inspanningen, de tijd die artsen besteden en de verantwoordelijkheid die ze nemen. "Dat ontneemt hen de prikkel om altijd maar meer te presteren." Vandenbroucke is zich bewust van de complexiteit. "Het debat over een herijking van de nomenclatuur moet gevoerd worden. Dat staat ook in alle regeerakkoorden van de laatste jaren maar het is gruwelijk ingewikkeld en er is veel lobbywerk en weerstand. Dit gaat over het soort gezondheidszorg dat we willen", zei hij nog. Niet akkoord Dokter Marc Moens, voorzitter van het Vlaams Artsensyndicaat, voegde er in Terzake aan toe dat de gruwelijk moeilijke operatie volop aan de gang is. "Anderhalf jaar geleden werden binnen het Riziv drie groepen opgericht om de nomenclatuur te herzien. Bovendien herijken we jaar na jaar", aldus dokter Moens die niet akkoord gaat over het 'zuiver' honorarium. "Artsen eisen medebeheer in de ziekenhuizen. We willen investeringen in toestellen en materiaal niet afsplitsen van intellectuele prestaties. Als arts weten we beter dan de ziekenhuisbestuurder of de econoom wat nodig is." Bij monde van gedelegeerd bestuurder Margot Cloet vraagt Zorgnet-Icuro de huidige crisis te zien als een opportuniteit. "Zo kunnen we niet verder", aldus Cloet. "Het huis van de ziekenhuisfinanciering staat volledig op instorten. Verandert er niets fundamenteels dan wordt het de komende jaren 'meer van hetzelfde'. Wij vragen een kostendekkend Budget Financiële Middelen zodat de afhankelijkheid van honoraria en marges op farmaceutische producten kan afnemen." Zorgnet-Icuro is voorstander van een heroriëntatie binnen de nomenclatuur van prestatiegerichte financiering naar financiering van opdrachten en modules. "Daarbij zijn criteria als multidisciplinaire samenwerking, kwaliteit en performance van de outcome richtinggevend," besluit Margot Cloet.