Het ziekenhuisnetwerk Gent -waartoe de ziekenhuizen AZ Jan Palfijn, AZ Oudenaarde, AZ Sint Lucas en UZ Gent behoren- reageert met enige vertraging op het veelbesproken KCE-rapport over de organisatie van de materniteiten.

Laagdrempelig

Indien de overheid dit rapport zou uitvoeren, wordt de materniteit van het ziekenhuis van Oudenaarde in zijn voortbestaan bedreigd. Dat, zo stelt het netwerk, staat haaks op de wet op de ziekenhuisnetwerken. Een materniteit is basiszorg, luidt de redenering, en moet dus vlot toegankelijk zijn voor alle patiënten binnen het netwerk. En het aanbod moet ook geografisch correct gespreid blijven binnen het netwerk. Een laagdrempelige mogelijkheid tot verwijzing naar specialisten die deze basiszorg aanbieden, komt ook de werking van de huisartsenpraktijken binnen de regio ten goede, stelt het ziekenhuisnetwerk Gent.

Bredere context

Een sluiting van de materniteit van het AZ Oudenaarde brengt dat alles in het gedrang. Bevallingen zullen verdwijnen maar ook het aanbod gynaecologie en pediatrie en dus uiteindelijk het hele zorgaanbod voor kinderen. "De basiszorg voor onze patiënten, en dan vooral de sociaal zwakkere en/of minder mobiele patiënten zal dus in een deel van ons netwerk niet meer gegarandeerd zijn", vreest men.

Het netwerk verwijt het KCE enkel naar kosteneffectiviteit te hebben gekken en niet naar de bredere context van de basiszorg in een regio. Die basiszorg moet eerst omschreven worden en in zorgstrategische plannen te worden opgenomen alvorens beslissingen te nemen, zo stelt nog het ziekenhuisnetwerk Gent.

Het ziekenhuisnetwerk Gent -waartoe de ziekenhuizen AZ Jan Palfijn, AZ Oudenaarde, AZ Sint Lucas en UZ Gent behoren- reageert met enige vertraging op het veelbesproken KCE-rapport over de organisatie van de materniteiten. Indien de overheid dit rapport zou uitvoeren, wordt de materniteit van het ziekenhuis van Oudenaarde in zijn voortbestaan bedreigd. Dat, zo stelt het netwerk, staat haaks op de wet op de ziekenhuisnetwerken. Een materniteit is basiszorg, luidt de redenering, en moet dus vlot toegankelijk zijn voor alle patiënten binnen het netwerk. En het aanbod moet ook geografisch correct gespreid blijven binnen het netwerk. Een laagdrempelige mogelijkheid tot verwijzing naar specialisten die deze basiszorg aanbieden, komt ook de werking van de huisartsenpraktijken binnen de regio ten goede, stelt het ziekenhuisnetwerk Gent. Een sluiting van de materniteit van het AZ Oudenaarde brengt dat alles in het gedrang. Bevallingen zullen verdwijnen maar ook het aanbod gynaecologie en pediatrie en dus uiteindelijk het hele zorgaanbod voor kinderen. "De basiszorg voor onze patiënten, en dan vooral de sociaal zwakkere en/of minder mobiele patiënten zal dus in een deel van ons netwerk niet meer gegarandeerd zijn", vreest men.Het netwerk verwijt het KCE enkel naar kosteneffectiviteit te hebben gekken en niet naar de bredere context van de basiszorg in een regio. Die basiszorg moet eerst omschreven worden en in zorgstrategische plannen te worden opgenomen alvorens beslissingen te nemen, zo stelt nog het ziekenhuisnetwerk Gent.