De regering legt op aanbeveling van het Platform Farmaceutische Strategische Stock (PFSS) twee soorten voorraden aan: een centrale stock en een roterende voorraad. De PFSS is opgericht door de FOD Volksgezondheid en brengt verschillende administraties tezamen: Defensie, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), het Nationaal Crisiscentrum (NCCN), en de FOD Volksgezondheid zelf.

Het PFSS kreeg op 16 augustus jl. van minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (Vooruit), de opdracht een prioriteitenlijst op te stellen voor de aanleg van de strategische voorraad van geneesmiddelen in het kader van de dreiging van chemisch, biologisch en radionucleair terrorisme (CBRNe - Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and enhanced explosives) - en in het kader van mogelijke pandemieën.

Het PFSS beveelt aan om een centrale stock aan te leggen van 19 specifieke geneesmiddelen die niet in het reguliere circuit of in alle ziekenhuizen voorkomen en waarvoor het absoluut noodzakelijk lijkt dat de federale overheid zelf over een voorraad beschikt.

Daarnaast beveelt het een roterende voorraad aan bij de fabrikanten van 7 geneesmiddelen, die circuleren omdat ze nuttig zijn in de dagelijkse ziekenhuispraktijk (zoals antibiotica), en waarvoor er verschillende firma's zijn die ze op de markt brengen.

Er is geen dreiging van een onmiddellijk tekort aan deze middelen bij een incident, maar een reserve moet voor een buffer zorgen bij een zeer acute toename van de vraag.

Aansluitend bij dit laatste beveelt het PFSS dus ook de aankoop van 45 miljoen chirurgische maskers aan. Die federale strategische voorraad moet bij een piekverbruik de behoeften voor drie maanden dekken.

De overheidsopdracht voor de mondmaskers omvat een aankoopcentrale voor ziekenhuizen en een minimale rotatie van de voorraad.

De ministerraad valideerde, op vraag van minister Vandenbroucke, deze aanbevelingen van de PFSS.

De regering legt op aanbeveling van het Platform Farmaceutische Strategische Stock (PFSS) twee soorten voorraden aan: een centrale stock en een roterende voorraad. De PFSS is opgericht door de FOD Volksgezondheid en brengt verschillende administraties tezamen: Defensie, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), het Nationaal Crisiscentrum (NCCN), en de FOD Volksgezondheid zelf.Het PFSS kreeg op 16 augustus jl. van minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (Vooruit), de opdracht een prioriteitenlijst op te stellen voor de aanleg van de strategische voorraad van geneesmiddelen in het kader van de dreiging van chemisch, biologisch en radionucleair terrorisme (CBRNe - Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and enhanced explosives) - en in het kader van mogelijke pandemieën.Het PFSS beveelt aan om een centrale stock aan te leggen van 19 specifieke geneesmiddelen die niet in het reguliere circuit of in alle ziekenhuizen voorkomen en waarvoor het absoluut noodzakelijk lijkt dat de federale overheid zelf over een voorraad beschikt.Daarnaast beveelt het een roterende voorraad aan bij de fabrikanten van 7 geneesmiddelen, die circuleren omdat ze nuttig zijn in de dagelijkse ziekenhuispraktijk (zoals antibiotica), en waarvoor er verschillende firma's zijn die ze op de markt brengen. Er is geen dreiging van een onmiddellijk tekort aan deze middelen bij een incident, maar een reserve moet voor een buffer zorgen bij een zeer acute toename van de vraag.Aansluitend bij dit laatste beveelt het PFSS dus ook de aankoop van 45 miljoen chirurgische maskers aan. Die federale strategische voorraad moet bij een piekverbruik de behoeften voor drie maanden dekken. De overheidsopdracht voor de mondmaskers omvat een aankoopcentrale voor ziekenhuizen en een minimale rotatie van de voorraad.De ministerraad valideerde, op vraag van minister Vandenbroucke, deze aanbevelingen van de PFSS.