Ziekenhuizen zijn sinds 1 juli 2013 formeel onderworpen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten*. Daarenboven is er een aantal nieuwe wijzigingen op til naar aanleiding van de nieuwe wet van 17 juni 2016, die de oude wet op overheidsopdrachten zal vervangen. De uitvoeringsbesluiten daarvan worden medio 2017 verwacht. In zijn uiteenzetting beantwoordde Mr. Boone onder meer vragen over de verschillende criteria opgenomen in de lastenboeken van de ziekenhuizen, hoe je een conforme offerte kan indienen, op welke wijze je kan communiceren met de ziekenhuizen en wat te doen in geval van afwijzing van de offerte. Ziekenhuizen kunnen aanzienlijke besparingen verwezenlijken als zij de wet op de overheidsopdrachten correct toepassen. Dit was ook de boodschap van Minister De Block die zij in de brief van 16 december 2016 aan de ziekenhuizen richtte omtrent de uptake van biosimilars. Overigens heeft de Minister aan het RIZIV de opdracht gegeven voortaan alle ziekenhuizen en hun medisch-farmaceutische comités (MFCs) op individuele basis te monitoren over de toepassing van deze wet en de impact ervan op de uptake van biosimilars.

Ziekenhuizen zijn sinds 1 juli 2013 formeel onderworpen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten*. Daarenboven is er een aantal nieuwe wijzigingen op til naar aanleiding van de nieuwe wet van 17 juni 2016, die de oude wet op overheidsopdrachten zal vervangen. De uitvoeringsbesluiten daarvan worden medio 2017 verwacht. In zijn uiteenzetting beantwoordde Mr. Boone onder meer vragen over de verschillende criteria opgenomen in de lastenboeken van de ziekenhuizen, hoe je een conforme offerte kan indienen, op welke wijze je kan communiceren met de ziekenhuizen en wat te doen in geval van afwijzing van de offerte. Ziekenhuizen kunnen aanzienlijke besparingen verwezenlijken als zij de wet op de overheidsopdrachten correct toepassen. Dit was ook de boodschap van Minister De Block die zij in de brief van 16 december 2016 aan de ziekenhuizen richtte omtrent de uptake van biosimilars. Overigens heeft de Minister aan het RIZIV de opdracht gegeven voortaan alle ziekenhuizen en hun medisch-farmaceutische comités (MFCs) op individuele basis te monitoren over de toepassing van deze wet en de impact ervan op de uptake van biosimilars.