De vier Oost-Vlaamse ziekenhuizen werken al sinds 2020 voor specifieke zorgtrajecten samen binnen het locoregionaal Ziekenhuisnetwerk Gent.

Experten

Nu gaat men dus onderzoeken op welke manier de banden nog nauwer kunnen aangehaald worden. Niet evident want het gaat hier over publieke, private, tweedelijns- en derdelijns-ziekenhuizen.

Volgens de vier ziekenhuizen kan echter enkel door samenwerking het medisch aanbod verder afgestemd worden en de zorg kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar gehouden worden. In een eerste fase gaan ze na in welke domeinen samenwerking leidt tot efficiëntiewinst door in te zetten op kwaliteit en schaalvergroting. Om dit proces te begeleiden zoekt men nu experten. Ook interne en externe stakeholders -vakorganisaties, artsen, medewerkers, patiëntenorganisaties...- zullen een belangrijke rol spelen.

3.000 bedden

"Daarbij," zo luidt het, "overwegen de vier ziekenhuizen of een eenheid van vermogen tussen de verschillende entiteiten wenselijk is. Het onderzoek kan uiteindelijk leiden tot een fusie of, als tussenstap, tot een ziekenhuisgroepering."

Dat zou meteen een Oost-Vlaamse megafusie zijn. In totaal gaat het immers over meer dan 3.000 bedden en meer dan 10.000 artsen en medewerkers verspreid over vier campussen in Gent en Oudenaarde.

De vier Oost-Vlaamse ziekenhuizen werken al sinds 2020 voor specifieke zorgtrajecten samen binnen het locoregionaal Ziekenhuisnetwerk Gent. Nu gaat men dus onderzoeken op welke manier de banden nog nauwer kunnen aangehaald worden. Niet evident want het gaat hier over publieke, private, tweedelijns- en derdelijns-ziekenhuizen. Volgens de vier ziekenhuizen kan echter enkel door samenwerking het medisch aanbod verder afgestemd worden en de zorg kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar gehouden worden. In een eerste fase gaan ze na in welke domeinen samenwerking leidt tot efficiëntiewinst door in te zetten op kwaliteit en schaalvergroting. Om dit proces te begeleiden zoekt men nu experten. Ook interne en externe stakeholders -vakorganisaties, artsen, medewerkers, patiëntenorganisaties...- zullen een belangrijke rol spelen."Daarbij," zo luidt het, "overwegen de vier ziekenhuizen of een eenheid van vermogen tussen de verschillende entiteiten wenselijk is. Het onderzoek kan uiteindelijk leiden tot een fusie of, als tussenstap, tot een ziekenhuisgroepering."Dat zou meteen een Oost-Vlaamse megafusie zijn. In totaal gaat het immers over meer dan 3.000 bedden en meer dan 10.000 artsen en medewerkers verspreid over vier campussen in Gent en Oudenaarde.