"De voorbije tien jaar werd samen met de overheid heel hard gewerkt rond kwaliteit. Ziekenhuizen die zich lieten accrediteren kregen bijvoorbeeld vrijstellingen", legt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder bij Zorgnet-Icuro, uit. Tegelijk is het voor haar duidelijk dat het model aan een grondige evaluatie toe is op basis van ervaringen en onderzoek. "Een aantal ziekenhuizen zetten hun accreditering bijvoorbeeld stop."

Om een grondige, wetenschappelijk onderbouwde round-up te maken van het kwaliteitsstreven en de ziekenhuisaccreditatie financiert Zorgnet-Icuro sinds april 2019 de leerstoel 'Toekomst van het Vlaamse kwaliteitsbeleid'. Een tweede leerstoel van het Sint-Trudo ziekenhuis maakte onderzoek naar de randvoorwaarden van een duurzaam kwaliteitsbeleid mogelijk. Het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid (LIGB) beheert beide leerstoelen. Titularissen zijn prof. Dirk De Ridder en prof. Kris Vanhaecht.

Een eerste oplevering resulteerde in het Flanders Quality Model. Daaraan werkten een keur van 'internationale adviseurs' mee. Via een klankbordgroep toetste het LIGB het model ook af aan vertegenwoordigers uit de Vlaamse wetenschappelijke wereld, de ziekenhuizen en de overheid.

Afgelopen dinsdag konden de Vlaamse ziekenhuizen kennismaken met FlaQuM tijdens een online meeting. Deze maand heeft Zorgnet-Icuro een onderhoud met de Vlaamse overheid. Het model wil enerzijds een raamwerk vormen voor de ziekenhuizen om de goede initiatieven inzake kwaliteit en patiëntveiligheid van de voorbije tien jaar te kunnen borgen. Anderzijds hoopt men zo een kapstok aan te reiken, een taal, om verder te evolueren.

Lees verder: 'Ziekenhuizen hebben nood aan een nieuw elan'

"De voorbije tien jaar werd samen met de overheid heel hard gewerkt rond kwaliteit. Ziekenhuizen die zich lieten accrediteren kregen bijvoorbeeld vrijstellingen", legt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder bij Zorgnet-Icuro, uit. Tegelijk is het voor haar duidelijk dat het model aan een grondige evaluatie toe is op basis van ervaringen en onderzoek. "Een aantal ziekenhuizen zetten hun accreditering bijvoorbeeld stop." Om een grondige, wetenschappelijk onderbouwde round-up te maken van het kwaliteitsstreven en de ziekenhuisaccreditatie financiert Zorgnet-Icuro sinds april 2019 de leerstoel 'Toekomst van het Vlaamse kwaliteitsbeleid'. Een tweede leerstoel van het Sint-Trudo ziekenhuis maakte onderzoek naar de randvoorwaarden van een duurzaam kwaliteitsbeleid mogelijk. Het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid (LIGB) beheert beide leerstoelen. Titularissen zijn prof. Dirk De Ridder en prof. Kris Vanhaecht. Een eerste oplevering resulteerde in het Flanders Quality Model. Daaraan werkten een keur van 'internationale adviseurs' mee. Via een klankbordgroep toetste het LIGB het model ook af aan vertegenwoordigers uit de Vlaamse wetenschappelijke wereld, de ziekenhuizen en de overheid. Afgelopen dinsdag konden de Vlaamse ziekenhuizen kennismaken met FlaQuM tijdens een online meeting. Deze maand heeft Zorgnet-Icuro een onderhoud met de Vlaamse overheid. Het model wil enerzijds een raamwerk vormen voor de ziekenhuizen om de goede initiatieven inzake kwaliteit en patiëntveiligheid van de voorbije tien jaar te kunnen borgen. Anderzijds hoopt men zo een kapstok aan te reiken, een taal, om verder te evolueren. Lees verder: 'Ziekenhuizen hebben nood aan een nieuw elan'