Alles over Dirk De Ridder

Als de 25% slechtst scorende ziekenhuizen hun 'outcome' tot de mediaan kunnen verbeteren dan worden potentieel 1.045 overlijdens per jaar vermeden. En dat enkel en alleen al voor de diensten cardiologie en urologie. Ter vergelijking: dat is meer dan dubbel zoveel vermeden doden dan er jaarlijks in het verkeer vallen.

Achttien Vlaamse ziekenhuizen, goed voor 12.000 bedden, gaan in zee met FlaQuM, het nieuwe kwaliteitsmodel van het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB) van de KU Leuven. Samen willen ze de krijtlijnen uitzetten voor een nieuw kwaliteitsbeleid.

Duurzame kwaliteit is het streefdoel van het Flanders Quality Model (FlaQuM) dat bestaat uit een visie-, co-creatie- en beleidsmodel. De visie op kwaliteit werd uitgewerkt in een leidraad voor zorgorganisaties. Tegelijk laat het beleidsmodel toe verantwoording af te leggen binnen de organisatie, de overheid en de samenleving.

Duurzame kwaliteit is het streefdoel van het Flanders Quality Model (FlaQuM) dat bestaat uit een visie-, co-creatie- en beleidsmodel. De visie op kwaliteit werd uitgewerkt in een leidraad voor zorgorganisaties. Tegelijk laat het beleidsmodel toe verantwoording af te leggen binnen de organisatie, de overheid en de samenleving.

Tijdens de zomermaanden voerde het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid (LIGB) onderzoek uit naar de toekomst van het kwaliteitsbeleid in de Vlaamse ziekenhuizen. Bedoeling daarvan is de bevindingen om te zetten in een relevant beleidsadvies voor de overheid.

Eind januari had aan de KU Leuven de officiële inhuldiging plaats van een nieuwe leerstoel voor onderzoek "naar duurzame, kwaliteitsvolle gezondheidsinformatie op basis van administratieve data". Sponsor is 3M.

"Is het misbruik van hulpdiensten zoals de spoed een probleem, dan lijkt de onderbenutting ervan nog veel ernstiger. Deze moet als een prioriteit beschouwd worden."

Vorige week woensdag werd in Leuven voor drie jaar een nieuwe leerstoel, 'Future of Hospital Quality', ingehuldigd. Het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB) hoopt zo een meer wetenschappelijk onderbouwd, toekomstgericht kwaliteitsbeleid te ontwikkelen. Zorgnet-Icuro financiert.