Alles over Dirk De Ridder

"Is het misbruik van hulpdiensten zoals de spoed een probleem, dan lijkt de onderbenutting ervan nog veel ernstiger. Deze moet als een prioriteit beschouwd worden."

Vorige week woensdag werd in Leuven voor drie jaar een nieuwe leerstoel, 'Future of Hospital Quality', ingehuldigd. Het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB) hoopt zo een meer wetenschappelijk onderbouwd, toekomstgericht kwaliteitsbeleid te ontwikkelen. Zorgnet-Icuro financiert.