De prijs van het vervoer naar het ziekenhuis voor een ambulante raadpleging of verzorging, zoals voor een infuus of dialyse, is afhankelijk van verschillende factoren - zoals het soort vervoer, de afstanden en de frequentie.

Niet iedereen kan zelf rijden of met het openbaar vervoer komen, voor de mantelzorg kan het transport te belastend worden, vrijwilligersorganisaties zijn soms een toegankelijk alternatief - maar ze zijn toch niet altijd de goedkoopste optie.

De prijzen van professioneel vervoer kunnen erg uiteen liggen en hoog oplopen - vooral voor 'liggend' transport. Ziekenfondsen komen maar tussen voor een beperkt bedrag, en alleen voor bepaalde situaties of aandoeningen.

Ondoorzichtig

Voor de betrokkenen is het vaak moeilijk om goede informatie te krijgen over de mogelijkheden en de juiste prijs. De vaak ondoorzichtige prijssetting maakt vergelijking van verschillende opties moeilijk.

Door de staatshervorming is een groot deel van de bevoegdheden overgeheveld naar de gemeenschappen. Dat maakt de materie nog complexer en zorgt voor nog meer variatie in de aanpak.

Het Observatorium voor chronische zieken onderzocht de situatie op vraag van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke (Vooruit). Het publiceerde het rapport pas op de website van het Riziv.

Dat bevat naast een nauwgezette analyse heel wat cijfermateriaal en interessante getuigenissen.

Generieke oplossing

Het Observatorium wijst op het belang van toegankelijk transport voor de continuïteit van de zorg. Met de netwerkvorming van ziekenhuizen en de creatie van gespecialiseerde referentiecentra wordt het belang ervan alleen maar groter.

Het pleit voor brede en 'generieke' oplossingen voor alle patiënten, zowel voor patiënten die acute als chronische zorg nodig hebben. En niet alleen voor patiënten met aandoeningen uit een beperkte lijst.

Vooral wanneer de kosten de pan uitswingen door de duur van de behandeling, de frequentie, de verre afstanden, de vorm van het transport - en voor kwetsbare patiënten - moet een billijke terugbetaling mogelijk zijn.

De toekenning van rechten moet automatisch geschieden, zodat de drempels voor patiënten tot een minimum worden herleid.

Wat cijfermateriaal betreft, uit de nota haalden we de volgende tabel.

De afstanden in kilometers voor elke provincie tot een nabijgelegen ziekenhuis - met tevens de 'beste' en de 'slechtste' percentielen, Riziv
De afstanden in kilometers voor elke provincie tot een nabijgelegen ziekenhuis - met tevens de 'beste' en de 'slechtste' percentielen © Riziv
De prijs van het vervoer naar het ziekenhuis voor een ambulante raadpleging of verzorging, zoals voor een infuus of dialyse, is afhankelijk van verschillende factoren - zoals het soort vervoer, de afstanden en de frequentie. Niet iedereen kan zelf rijden of met het openbaar vervoer komen, voor de mantelzorg kan het transport te belastend worden, vrijwilligersorganisaties zijn soms een toegankelijk alternatief - maar ze zijn toch niet altijd de goedkoopste optie.De prijzen van professioneel vervoer kunnen erg uiteen liggen en hoog oplopen - vooral voor 'liggend' transport. Ziekenfondsen komen maar tussen voor een beperkt bedrag, en alleen voor bepaalde situaties of aandoeningen.OndoorzichtigVoor de betrokkenen is het vaak moeilijk om goede informatie te krijgen over de mogelijkheden en de juiste prijs. De vaak ondoorzichtige prijssetting maakt vergelijking van verschillende opties moeilijk.Door de staatshervorming is een groot deel van de bevoegdheden overgeheveld naar de gemeenschappen. Dat maakt de materie nog complexer en zorgt voor nog meer variatie in de aanpak.Het Observatorium voor chronische zieken onderzocht de situatie op vraag van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke (Vooruit). Het publiceerde het rapport pas op de website van het Riziv.Dat bevat naast een nauwgezette analyse heel wat cijfermateriaal en interessante getuigenissen.Generieke oplossingHet Observatorium wijst op het belang van toegankelijk transport voor de continuïteit van de zorg. Met de netwerkvorming van ziekenhuizen en de creatie van gespecialiseerde referentiecentra wordt het belang ervan alleen maar groter.Het pleit voor brede en 'generieke' oplossingen voor alle patiënten, zowel voor patiënten die acute als chronische zorg nodig hebben. En niet alleen voor patiënten met aandoeningen uit een beperkte lijst.Vooral wanneer de kosten de pan uitswingen door de duur van de behandeling, de frequentie, de verre afstanden, de vorm van het transport - en voor kwetsbare patiënten - moet een billijke terugbetaling mogelijk zijn.De toekenning van rechten moet automatisch geschieden, zodat de drempels voor patiënten tot een minimum worden herleid.Wat cijfermateriaal betreft, uit de nota haalden we de volgende tabel.