at antwoordde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) op een vraag in de Commissie voor gezondheid en gelijke kansen van het federale parlement.

'Kil ziekenhuis'

Vraagsteller van dienst was Robby De Caluwé (Open VLD). Het liberale kamerlid wou weten of het wettelijk kader aanwezig is om aandoeningen in de thuissituatie te behandelen. Meer bepaald verwees hij naar slaapapneu, zuurstoftherapie, medische voeding en nierdialyse. Hij motiveerde zijn vraag ook: de meeste patiënten verkiezen een behandeling thuis boven therapie in 'een kil ziekenhuis'.

In de huidige gang van zaken leveren bedrijven de nodige technologie en installeren ze die ook bij de patiënt thuis. Dat gebeurt via een contract dat met een ziekenhuis wordt afgesloten en in opdracht van het ziekenhuis. Het bedrijf leert de patiënt en de mantelzorgers hoe ze met de apparatuur moeten omgaan.

Verder verwees de volksvertegenwoordiger naar een recent rapport over slaaplaboratoria van het federale kenniscentrum. Dat geeft aan dat deze labo's een deel van hun takenpakket - CPAP-apparatuur, registratie van gegevens... - uitbesteedt aan bedrijven. Het rapport gaat na of het mogelijk is een "precies wettelijk kader en accreditatiecriteria vast te leggen". Bedrijven die daaraan voldoen, kunnen dan op basis van een medisch voorschrift werken. Het ziekenhuis vergoedt de prestatie dan niet langer, wel het Riziv.

Autocontrole

In zijn antwoord stelde minister Vandenbroucke dat er wel degelijk een wettelijk kader bestaat voor bedrijven die technologie bij patiënten thuis installeren. Die wetgeving verplicht ondernemingen "een systeem van autocontrole in te stellen, toe te passen en te handhaven". Om dat volgens de regels van de kunst te doen, kan men daarbij gebruik maken van door het federale Geneesmiddelenagentschap goedgekeurde gidsen. Wel gaf de minister toe dat er nog een aantal koninklijke besluiten nodig zijn om de procedures en nadere regels voor die goedkeuring verder uit te werken. "Deels is dat al gebeurd", stelde de minister. Zo legt een KB van 10 oktober 2021 de principes vast waarop het autocontrolesysteem moet berusten. Dat besluit bepaalt ook de vrijstellingscriteria voor het systeem van buitenlandse ondernemingen.

Frank Vandenbroucke: "Het is zeker ook nog nodig om specifieke door het FAGG goedgekeurde gidsen uit te werken. De vraag is wel of van het gebruik van die gidsen een dwingende verplichting moet worden gemaakt."

Verder dient men nog van gedachten te wisselen over de registratienoden van de bedrijven die voor medische hulpmiddelen gebruik maken van de gidsen. "Als dat alles rond is, kan het werk van de bedrijven in bepaalde gevallen waarschijnlijk rechtstreeks vergoed worden door de ziekenfondsen", voegde de socialistische excellentie eraan toe.

Tot slot wees hij er nog op dat het Riziv momenteel werkt aan de concretisering van het KCE-rapport over slaapapneu. Met dien verstande dat goedkeuring en registratie van een gids wel het werk van het FAGG is.

at antwoordde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) op een vraag in de Commissie voor gezondheid en gelijke kansen van het federale parlement. Vraagsteller van dienst was Robby De Caluwé (Open VLD). Het liberale kamerlid wou weten of het wettelijk kader aanwezig is om aandoeningen in de thuissituatie te behandelen. Meer bepaald verwees hij naar slaapapneu, zuurstoftherapie, medische voeding en nierdialyse. Hij motiveerde zijn vraag ook: de meeste patiënten verkiezen een behandeling thuis boven therapie in 'een kil ziekenhuis'. In de huidige gang van zaken leveren bedrijven de nodige technologie en installeren ze die ook bij de patiënt thuis. Dat gebeurt via een contract dat met een ziekenhuis wordt afgesloten en in opdracht van het ziekenhuis. Het bedrijf leert de patiënt en de mantelzorgers hoe ze met de apparatuur moeten omgaan. Verder verwees de volksvertegenwoordiger naar een recent rapport over slaaplaboratoria van het federale kenniscentrum. Dat geeft aan dat deze labo's een deel van hun takenpakket - CPAP-apparatuur, registratie van gegevens... - uitbesteedt aan bedrijven. Het rapport gaat na of het mogelijk is een "precies wettelijk kader en accreditatiecriteria vast te leggen". Bedrijven die daaraan voldoen, kunnen dan op basis van een medisch voorschrift werken. Het ziekenhuis vergoedt de prestatie dan niet langer, wel het Riziv. In zijn antwoord stelde minister Vandenbroucke dat er wel degelijk een wettelijk kader bestaat voor bedrijven die technologie bij patiënten thuis installeren. Die wetgeving verplicht ondernemingen "een systeem van autocontrole in te stellen, toe te passen en te handhaven". Om dat volgens de regels van de kunst te doen, kan men daarbij gebruik maken van door het federale Geneesmiddelenagentschap goedgekeurde gidsen. Wel gaf de minister toe dat er nog een aantal koninklijke besluiten nodig zijn om de procedures en nadere regels voor die goedkeuring verder uit te werken. "Deels is dat al gebeurd", stelde de minister. Zo legt een KB van 10 oktober 2021 de principes vast waarop het autocontrolesysteem moet berusten. Dat besluit bepaalt ook de vrijstellingscriteria voor het systeem van buitenlandse ondernemingen. Frank Vandenbroucke: "Het is zeker ook nog nodig om specifieke door het FAGG goedgekeurde gidsen uit te werken. De vraag is wel of van het gebruik van die gidsen een dwingende verplichting moet worden gemaakt." Verder dient men nog van gedachten te wisselen over de registratienoden van de bedrijven die voor medische hulpmiddelen gebruik maken van de gidsen. "Als dat alles rond is, kan het werk van de bedrijven in bepaalde gevallen waarschijnlijk rechtstreeks vergoed worden door de ziekenfondsen", voegde de socialistische excellentie eraan toe. Tot slot wees hij er nog op dat het Riziv momenteel werkt aan de concretisering van het KCE-rapport over slaapapneu. Met dien verstande dat goedkeuring en registratie van een gids wel het werk van het FAGG is.