Als we het hebben over ouderen op geriatrische afdelingen of in rusthuizen, dan komt zonder aarzelen het medicatiegebruik van de patiënten of bewoners aan bod. Van de Come-On pilootstudie zou iedereen beter moeten worden: de bewoner, de zorgverlener en... de ziekteverzekering.

Een op de vijf 70-plussers komt in het ziekenhuis terecht door medicatieproblemen. Soms omdat ze zelf niet meer aan hun pillenkabinet uitgeraken, soms ook omdat pillen - en zeker in het geval van polymedicatie - een ander effect hebben dan op de bijsluiter vermeld staat. De Software Engine for the Assessment & Optimizaton of Drug and Non-Drug Therapy in Older Persons - kortweg: SENATOR - zou een oplossing moeten bieden. Prof. dr. Mirko Petrovic, geriater in het UZ Gent en onderzoeker bij SENATOR weet er alles van.

Begin dit jaar zijn vier pilootprojecten van start gegaan die het Zweedse Tubbemodel in België moeten implementeren. Maar zo lang heeft het woonzorgcentrum Floordam niet gewacht om de bewoners veel meer te betrekken bij wat er in 'hun' woonzorgcentrum gebeurt.

Oudere patiënten met een oncologisch probleem kunnen het best behandeld worden van op de afdeling geriatrie, als er ten minste multidisciplinair en in goede verstand houding wordt samengewerkt. Dat is de overtuiging van de ziekenhuis groep Jolimont waar oudere oncologische patiënten letterlijk ingebed worden op geriatrie.

Geriatrische afdelingen in ziekenhuizen en woonzorgcentra... ze hebben één ding gemeen: hun hoofdtaak is de zorg voor oudere patiënten. De tijd waarin de oudere louter werd gezien als een onmondige mens, wachtend op het einde van zijn leven is al lang voorbij. Meer nog. Het besef dat ook hoogbejaarden zelfbeschikkingsrecht hebben en best in staat zijn om, zelfs al hebben ze fysieke en mentale beperkingen, beslissingen te nemen en te participeren, komt steeds meer op de voorgrond. Tegelijkertijd is echter ook het besef gerezen dat de oudere patiënt eigen noden heeft en door zijn kwetsbaarheid en de complexiteit van de aandoeningen waaraan hij vaak lijdt, anders moet benaderd worden dan jongere lotgenoten. - Wat vindt de geriatrische patiënt nu ècht belangrijk? En - vooral - hoe komen we dat als zorgverlener te weten? Het 'Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt' van het UZ Gent heeft een project uitgewerkt waarbij de oudere een actieve stem krijgt. Niet omdat hij die opeist, wel omdat de zorgverlener actief naar hem gaat luisteren. Het project kreeg steun van het Fonds Gert Noël, een fonds dat in 1999 binnen de Koning Boudewijnstichting werd opgericht om de luisterbereidheid, de informatieverstrekking en de humane begeleiding van patiënten en hun familieleden in het ziekenhuis te bevorderen.