AK Hospitals

Web weergave

De uitgaven voor geneesmiddelen zetten steeds grotere druk op het gezondheidsbudget. Die groei is eigenlijk alleen te wijten aan de uitgaven voor ambulante patiënten in ziekenhuizen. Het MORSE-rapport van het Riziv dat deze uitgaven monitort, brengt mooi in kaart hoe dit komt.

ACTUALITEIT

In het Centrum voor Seksuologie en Gender (CSG) van UZ Gent moeten patiënten tot wel 16 maanden wachten voor ze een eerste maal op gesprek kunnen. In het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk bouwt een team al twee jaar in stilte aan een eigen genderkliniek.

ACTUALITEIT

Het grootste deel van de artsen en het personeel in de ziekenhuizen is inmiddels gevaccineerd. AK Hospitals nam onder meer een kijkje in de ziekenhuisapotheek van UZ Leuven en in het Gentse AZ Jan Palfijn.

DOSSIER VACCINATIE

Op het ogenblik dat de vaccinatie in zicht kwam, werd de vereniging van ziekenhuisapothekers bij de vergaderingen met het Commissariaat betrokken om samen een draaiboek op te stellen, zegt prof. Thomas De Rijdt, hoofd ziekenhuisapotheek UZ Leuven. De ziekenhuisapothekers werden vanaf het begin bij de uitstippeling van de vaccinatiestrategie betrokken. Hun rol is dan ook fundamenteel.

DOSSIER VACCINATIE

In Kigali, de hoofdstad van Rwanda, opende eind vorig jaar een door België gefinancierd ziekenhuis de deuren. Omwille van de zorgkwaliteit, de infrastructuur en de afdeling intensieve zorg doet het dienst als nationaal ziekenhuis voor de behandeling van covid-19.

DOSSIER VACCINATIE

Het Gentse AZ Jan Palfijn verdeelde overtallige vaccins uit het eerste contingent enkel aan medewerkers op geriatrie die geen antistoffen tegen het coronavirus hadden. Daaraan ging een voorafgaande antistoffentest vooraf. Op die manier werd het vaccin zo effectief mogelijk verdeeld.

DOSSIER VACCINATIE

Eind december 2020 lanceerde het Riziv de projectoproep 'Zorg op afstand: covid-19-patiënten thuis opvolgen via telemonitoring'. De projectaanvraag van AZ Maria Middelares in Gent werd goedgekeurd. Het ziekenhuis werkt samen met thuisverpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis, huisartsen en andere zorgverstrekkers.

MANAGEMENT

De Europese Commissie kwam in september vorig jaar met een voorstel om, voor de vierde keer, de richtlijn te herzien betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van de blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (2004/37/EG). Europees parlementslid Sara Matthieu (Groen) wil de richtlijn nog verder uitbreiden om verpleegkundigen beter te beschermen.

MANAGEMENT

Patiënten bevinden zich in een afhankelijke positie tegenover zorgverleners. Dat onevenwicht moet ongedaan gemaakt worden. Patiënt dienen een zo hoog mogelijk gevoel van controle te krijgen, stelt de vzw Patient Empowerment, bij monde van voorzitter Edgard Eeckman.

MANAGEMENT

"Een werkgever van personeel of (onder)aannemers die risico lopen op prikongevallen of blootstelling aan bloed e.d. moet een risicoanalyse uitvoeren, specifieke preventie- en veiligheidsmaatregelen in acht nemen, het personeel adequaat opleiden en informeren, en een meldings- en opvolgingsprocedure opzetten."

MANAGEMENT

Het aantal cyberaanvallen in de zorgsector is de voorbije twee maanden wereldwijd met liefst 45% toegenomen, meldt het Israelische cybersecuritybedrijf Check Point. De ziekenhuizen, die als gevolg van de coronacrisis de handen overvol hebben, vormen een geliefd doelwit.

INFORMATICA

De markt van de telegeneeskunde is nu al groot, met voor 2019 een schatting van 46 miljard dollar. Sommigen verwachten een groei van 21% per jaar. Geen wonder dat talrijke fondsen deze sector hebben opgenomen in hun portefeuille.

FINANCIËN

Het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen duidde VK Architects & Engineers aan als laureaat van de ontwerpwedstrijd voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis op de campus Sint-Jan. "Onze visie stelt de mens centraal. Niet alleen de patiënt, ook de bezoeker. En we vergeten het personeel niet: zij werken er elke dag, jaren aan een stuk", stelt architect Kenneth Groosman.

ARCHITECTUUR

Als de muren konden spreken, luidt het gezegde. Welnu, in tijden van nood spreken de muren! Wereldwijd hebben street artists hun sporen nagelaten op de muren van ziekenhuizen en andere gebouwen, ter ere van het zorgpersoneel dat de strijd aanbond tegen het coronavirus. Van Banksy tot Belgische kunstenaars als Smates, Bird, CAZ, Eres en vele anderen. Een impressie.

KUNST IN HET ZIEKENHUIS