AK Hospitals

Web weergave

Werkt u in een ziekenhuis, maar niet als zorgpersoneel? Dan nodigen wij u uit deel te nemen aan een enquête van AK-Hospitals in samenwerking met Zorgi. Met die enquête willen we de impact van de pandemie op de organisatie van uw job in kaart brengen.

ACTUALITEIT

Duurzame kwaliteit is het streefdoel van het Flanders Quality Model (FlaQuM) dat bestaat uit een visie-, co-creatie- en beleidsmodel. De visie op kwaliteit werd uitgewerkt in een leidraad voor zorgorganisaties. Tegelijk laat het beleidsmodel toe verantwoording af te leggen binnen de organisatie, de overheid en de samenleving.

ACTUALITEIT

Hoe zou het nog met de geldstromen in de ziekenhuizen zijn? We belichten de stand van zaken in de nomenclatuurhervorming en een nieuw rapport voor een gezondere financiering.

DOSSIER ZIEKENHUISFINANCIERING

Drie teams werken momenteel aan de grote hervorming van de nomenclatuur van de zorgverstrekkingen. Een 'titanenwerk', zo omschreef Jo De Cock, topman van het Riziv, het onlangs nog in Artsenkrant. De professoren Leclercq en Pirson (École de santé publique van de ULB: CR1ESPULB en GEDIS vzw) dienden een voorstel in bij het Riziv voor een nieuwe tarificatie van de honoraria en de werkingskosten. Een woordje uitleg.

DOSSIER ZIEKENHUISFINANCIERING

Op vraag van de Belgische vereniging van ziekenhuisdirecteurs en de Bvas vergeleek Antares Consulting de ziekenhuisfinanciering in drie landen. Bedoeling is een aanzet te formuleren voor een hervorming van het systeem.

DOSSIER ZIEKENHUISFINANCIERING

De Taskforce Data & Technology against Corona en mHealth Belgium maakten een follow-up van de mobiele initiatieven die het licht zagen tijdens de covid-19-crisis. Het werk van de Taskforce, vervolledigd en voltooid op basis van de validatiepiramide van mHealth Belgium, leidt tot aanbevelingen die nuttig kunnen zijn wat betreft GDPR, de telegeneeskunde-applicaties en het uitwisselen van bestanden.

INFORMATICA

"Op welk niveau men de gezondheidszorg organiseert, is bijkomstig. Eerder luidt de vraag: hoe houden we het betaalbaar? Door de technologische en demografische evolutie stijgen de kosten immers sterk."

MANAGEMENT

Philip Verheye staat als Manager Technische Zaken in voor de nieuwbouw, renovatie en het onderhoud van de gebouwen van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk."Het is al 21 jaar mijn hobby", vertelt hij. We spreken met hem voor onze reeks met Zorgnet-Icuro over duurzaamheid. "Duurzaamheid ligt mij na aan het hart. Als je van je hobby's je werkt maakt, put je daar veel energie uit."

MANAGEMENT

Welke informatie rond een patiëntveiligheidsincident kan men delen met de patiënt en familie? Mag men zich verontschuldigen? Hoe past men open disclosure toe? Welke actoren zijn allemaal betrokken? Wat zijn de principes van open disclosure en hoe verloopt een open disclosure-proces?

MANAGEMENT

De parlementsleden Robby De Caluwé (Open VLD) en Nathalie Muylle (CD&V) dienden in de Kamer een resolutie in ter invoering van een nationaal plan over sepsis.

MANAGEMENT

In de lente van 2022 opent Sint-Jan een nieuwe polikliniek op de site Kruidtuin. Die spectaculaire werf is een van de speerpunten van het strategische plan van het Brusselse ziekenhuis.

ARCHITECTUUR

In Ziekenhuis Geel hangen 43 kunstwerken en teksten verspreid over het hele gebouw. Het resultaat van een samenwerking met het Kunsthuis Yellow Art, een artistiek atelier verbonden aan het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, waar kwetsbare mensen met een artistieke begaafdheid en gedrevenheid zichzelf kunnen ontplooien. "We hebben bewust gekozen voor een lokale vereniging en voor een doelgroep die deel uitmaakt van het DNA van deze stad", zegt CEO Jan Flament.

KUNST IN HET ZIEKENHUIS