AK Hospitals

Web weergave

Het systeem van de laagvariabele zorg (LVZ) is iets meer dan een jaar in voege. Op het VBS-symposium over hot topics in de gezondheidszorg maakte Mickael Daubie (Riziv) een eerste balans op van dit nieuwe financieringsmechanisme. Hij stond ook stil bij de toekomstperspectieven.

ACTUALITEIT

Het KCE-rapport 325As, dat eind januari verscheen, licht de verpleegkundige bestaffing van de Belgische ziekenhuizen door. Een belangrijke input is nodig - financieel en beleidsmatig - voor de veiligheid en kwaliteit van de zorg.

ACTUALITEIT

Bij de erkenning van de locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken baseert de Vlaamse overheid zich uitsluitend op de federale criteria. Ze voegde er dus geen extra voorwaarden aan toe. Een eerste 'golf' erkenningen zou rond moeten zijn.

FOCUS NETWERKEN

Half februari keurde het Verenigd College in eerste lezing twee ontwerpdecreten goed die de openbare en privéziekenhuizen in Brussel de mogelijkheid geven om samen in een ziekenhuisnetwerk te stappen. Dat is goed nieuws voor de betrokken instellingen.

FOCUS NETWERKEN

Je hoort het niet vaak, maar toch: Wallonië staat inzake de vorming van de ziekenhuisnetwerken verder dan Vlaanderen en Brussel. De acht Waalse netwerken zijn rond.

FOCUS NETWERKEN

Om de 'feeling' met de aanvragende artsen- en patiëntenpopulatie niet te verliezen, zal de klinisch bioloog in een ziekenhuisnetwerk zich geregeld moeten verplaatsen tussen de ziekenhuizen. Hierdoor kan tijd verloren gaan. Vermits 'nabijheid' voor aanvragende artsen belangrijk is, verschuift de rol van de klinisch bioloog van back- naar front-office.

FOCUS NETWERKEN

Wat zal de impact zijn van digitalisering op toekomstige ontwikkelingen in de ziekenhuissector? Consultancybureau Akkanto voerde een kwalitatief onderzoek uit voor Xperthis en bevroeg 14 experts in de gezondheidssector, acht Franstalige en zes Nederlandstalige, negen ziekenhuisdirecteurs en vijf 'institutionele' stakeholders.

FOCUS: DIGITALISERING VAN HET ZIEKENHUIS

De ziekenhuissector klaagt er regelmatig over dat ze steevast snel moet reageren op maatregelen, waaronder besparingen, opgelegd door de federale overheid, en dat ze rekening moet houden met tal van reglementen. Ze vragen meer speelruimte en een langetermijnvisie. Zullen de ziekenhuizen in de toekomst autonomer zijn?

FOCUS: DIGITALISERING VAN HET ZIEKENHUIS

Het is noodzakelijk dat het ziekenhuismanagement een strategische visie heeft op digitalisering, net zoals dat het geval moet zijn voor het medisch aanbod en het personeelsbeheer.

FOCUS: DIGITALISERING VAN HET ZIEKENHUIS

Moeten we er hier nog op wijzen dat de financiële situatie van de ziekenhuissector niet florissant is? Zal de digitalisering de financiële situatie van ziekenhuizen verbeteren?

FOCUS: DIGITALISERING VAN HET ZIEKENHUIS

De overgrote meerderheid van de deelnemers aan de kwalitatieve studie van Akkanto, uitgevoerd in opdracht van Xperthis, is van mening dat digitalisering van de gezondheidszorg de patiënt meer in het centrum van de zorg zal plaatsen.

FOCUS: DIGITALISERING VAN HET ZIEKENHUIS

Na een warmte-krachtkoppelingsinstallatie in 2015, installeren de Iris Ziekenhuizen Zuid (IZZ) fotovoltaïsche panelen op hun sites. Zonder iets te betalen, dankzij het mechanisme van een derde investeerder. Een formule met toekomst, zoveel is zeker, al mag een juridisch detail niet uit het oog verloren worden.

FINANCIËN

Tijdens het behandeltraject maakt de kankerzorgomgeving een prominent deel uit van het leven van een kankerpatiënt. Daarom is het van belang om de impact van de gebouwde omgeving en architectuur van ziekenhuizen op het welbevinden van deze patiënten in kaart te brengen. In haar doctoraatsstudie onderzocht sociaal geograaf en interieurarchitect Pleuntje Jellema (onderzoeksgroep Research[x]Design, KU Leuven) hoe de beleving van kankerpatiënten inzichten kan bieden voor het ontwerpproces van ziekenhuizen.

ARCHITECTUUR

Bij het ontwerpen van ziekenhuizen houden architecten te weinig rekening met effecten op de gezondheid van de patiënt en het personeel. Sylvie Meunier van architectenbureau Ardism wil daar iets aan doen.

ARCHITECTUUR

Een prachtgebouw als dat van AZ Zeno in Knokke vraagt om een mooie artistieke invulling. De sterke architectuur noopte de Kunstcommissie ertoe te kiezen voor geïntegreerde kunst en niet voor - bij wijze van spreken - schilderijen aan de muur. De symbiose is geslaagd. Resultaat: de architectuur wint erbij, de kunst wint erbij.

KUNST IN HET ZIEKENHUIS