AK Hospitals

Web weergave

"De ziekenhuissector moet fundamenteel hervormd worden. Dat kan door de zorglijnen beter op elkaar af te stemmen en aan te passen, door meer forfaitaire financieringswijzen in te voeren en door digitalisering te pushen. Het motto van de transformatie? 'Kwaliteitszorg voor een aanvaardbare prijs'."

ACTUALITEIT

Na de 'eerste golf' van patiëntenzorg voor covid-19 vond de gefaseerde heropstart van de niet-covid-19-activiteiten plaats. De vraag die zich in vele ziekenhuizen nu stelt is of en hoe de honoraria van de zelfstandige ziekenhuisartsen voor de afgelopen en de komende maanden kunnen worden 'verdeeld'. Sommige zelfstandige ziekenhuisartsen konden blijven werken en inkomen genereren terwijl dit voor anderen niet meer het geval was.

ACTUALITEIT

Eind januari had aan de KU Leuven de officiële inhuldiging plaats van een nieuwe leerstoel voor onderzoek "naar duurzame, kwaliteitsvolle gezondheidsinformatie op basis van administratieve data". Sponsor is 3M.

ACTUALITEIT

Epicura werkte een 'Recovery plan post Covid' (RPPC) uit om de ziekenhuizen opnieuw op te starten. Het document van 80 bladzijden is een synthese van alle acties om - onder meer - de patiëntenstroom te reorganiseren, de technische onderzoeken, de consultaties, de operatiekwartieren, de heropening van de niet-covidafdelingen en het beperken van de economische en sociale impact. François Burhin, algemeen directeur van de ziekenhuisgroep geef tekst en uitleg over het strategisch plan.

DOSSIER HEROPSTART ACTIVITEITEN

Dr. Philippe Leroy, CEO van het UMC Sint-Pieter in Brussel stelt voor om de gezondheidszorg te hervormen, met een soort elektroshock, zoals het noodplan voor het ziekenhuis dat op 14 maart door de overheid werd opgelegd om de covid-19-epidemie te helpen indijken.

DOSSIER HEROPSTART ACTIVITEITEN

"Een forfait in functie van de schaalgrootte kan de meerkosten van verbouwingen, personeel, PBM enzovoort dekken. En een vast bedrag per covidpatiënt komt tegemoet aan de activiteitsgedreven component."

DOSSIER HEROPSTART ACTIVITEITEN

Het is een heel intensieve periode geweest, zegt dokter Erica Sermijn. Als infectiologe van het ASZ Aalst - en verantwoordelijk voor het team infectiepreventie - maakte ze deel uit van de crisiscel. Ziekenhuizen moeten meer hun expertise delen, vindt ze.

DOSSIER HEROPSTART ACTIVITEITEN

In verscheidene Belgische ziekenhuizen worden concrete initiatieven genomen om de energievoetafdruk van de zorgproductie te verminderen. Van de biomethanisatie van voedselafval tot het recupereren van pacemakers en de jacht op antibiotica in afvalwater.

DUURZAAMHEID

Als gevolg van de covid-19-epidemie zagen ziekenhuizen plots een forse stijging van het risicohoudend medisch afval. Het systeem voor afvalverwerking werd zwaar op de proef gesteld, maar bleef functioneren.

DUURZAAMHEID

Het ziekenhuis waar u actief bent is vaak ook eigenaar van de gebouwen waar de zorgverlening gebeurt. Het kan dan wel eens zinvol zijn om deze gebouwen en het beheer ervan onder te brengen in een andere 'entiteit' dan diegene waarbinnen de zorgverlening gebeurt. Waarom is dat het geval en wat moet u daarvan weten?

VASTGOED

In zijn boek 'Geheimen van de bestuurskamer' wijst prof. Herman Daems bestuurders op hun echte opdrachten. Een referentiewerk dat ook in ziekenhuismiddens zeker zijn nut heeft.

MANAGEMENT

De beelden gingen de hele wereld rond: de Britse veteraan en ex-coronapatiënt Tom Moore zamelde 14 miljoen euro in voor de National Health Service door met zijn rollator rondjes in zijn tuin te lopen. Op 30 april werd hij honderd jaar en liep het ingezamelde bedrag op tot 36 miljoen euro. Hij kreeg felicitaties van eerste minister Boris Johnson en mag zich voortaan 'sir' noemen.

FINANCIËN

In het Green Energy Park van het UZ Brussel en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) wordt gewerkt aan het ziekenhuis van de toekomst. Directeur Jimmy Van Moer geeft tekst en uitleg. "Hier kunnen medisch personeel, artsen en chirurgen, maar ook ingenieurs en techniekers, hun medische en technische innovaties in een living lab ontwikkelen, testen en valideren."

ARCHITECTUUR

Kunstenaars hebben zich tijdens de coronacrisis evenmin onbetuigd gelaten. In en rond tal van ziekenhuizen werden muzikale en artistieke projecten opgevoerd. Voor een van de meest opvallende projecten schakelen we over naar het Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden.

KUNST IN HET ZIEKENHUIS